Tillväxtverket

Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf bjöd in till samtal om krisens utveckling och effekter.

Krisen är inte över men stora skillnader mellan branscher

För ett tag sen bjöd Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf in ett antal företrädare från näringsliv och akademi för ett informellt samtal om Corona-krisens utveckling och effekter, som en uppföljning på ett liknande möte som hölls i maj.

Var i krisen befinner vi oss? Kan vi redan dra lärdomar vad gäller de åtgärder som vidtagits av det offentliga? Och hur bör åtgärder utformas framöver - handlar det fortfarande om att hantera krisen eller ska siktet ställas om mot strukturella reformer?

Vissa upplever tillväxt - för andra är det nattsvart

I gruppen fanns en klar uppfattning om att krisen inte är över, men att det är stora variationer mellan geografier, branscher och även inom branscher. Det kommer troligen vara en relativt lång period där lokala och regionala utbrott kommer att påverka delar av näringslivet. Vissa företag och delbranscher uppvisar stark tillväxt, för andra ser tillvaron nattsvart ut.

Mer träffsäkra och avgränsade insatser

De generella åtgärder som hittills presenterats har i krisens akuta skede varit breda, vilket de flesta verkar vara överens om har varit klokt. Men när krisen nu är i en annan fas, och den kan bli långvarig, behöver insatserna vara mer träffsäkra och avgränsade. Alltför generella åtgärder riskerar i vissa fall att bli hinder för en nödvändig omställning.

Det uttrycktes en oro för att utvecklingen i för oss viktiga ekonomier går mot ökad protektionism, och det är viktigt att Sverige i EU (och andra internationella sammanhang) är en tydlig röst för öppen och fri handel.

Behovet av information och rådgivning är stort

Vissa i gruppen påpekade att behovet av information och rådgivning är stort och att det finns en utvecklingspotential hos såväl regeringen som myndigheter som handlägger stöd. Samtidigt påpekades att den snabbt föränderliga verkligheten, och pandemins natur, försvårar långsiktighet och informationsgivning. 

En stor oro uttrycktes för de personer som redan innan krisen stod långt ifrån arbetsmarknaden, och de som nyligen är etablerade i arbete. Inte minst gäller det utrikesfödda. Dessa drabbas hårt, kanske särskilt med anledning av besöksnäringens tillbakagång.

Sammanfattningsvis kunde vi ta med oss många lärdomar och uppslag för fortsatt arbete. Utvecklingen verkar också ha gått framåt när det gäller alla deltagares vana att hantera den digitala mötesformen. Vi saknade inget annat än kaffet och bullarna.

Deltog gjorde Pontus Braunerhjelm (Entreprenörskapsforum), Lars Calmfors (Stockholms universitet), Ylva Hedén Westerdahl (Konjunkturinstitutet), Jan-Olof Jacke (Svenskt Näringsliv), Jonas Siljhammar (Visita), Sara Wallin (Almi), Daniel Wiberg (Företagarna) och Annika Winsth (Nordea).

Maria Tengvard
Anders Sundvall

Johanna Pauldin och Kristian Seth

Johanna Pauldin är avdelningschef på Företag/korttid och Kristian Seth är tidigare analyschef på Tillväxtverket.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.