Tillväxtverket
Två män och en kvinna sitter vid ett bord, kvinnan ler.

Samarbete gynnar svensk export

Nyligen publicerade Tillväxtanalys en rapport som analyserat effekten av statligt stöd till små och medelstora företag i Sverige som vill exportera. Bäst effekter får företag som fått stöd från flera aktörer eller företag som har en så kallad outnyttjad potential. Analysen inkluderar stöd från Tillväxtverket i form av affärsutvecklingscheckar och Enterprise Europe Network, Business Swedens satsning Steps to Export, och exportlån av Almi företagspartner AB.

Den svenska exportstrategin som lanserades 2015 har fem strategiska mål där ett av målen är att ”Fler små och medelstora företag måste våga och vilja exportera”. För att nå målet är samarbete och nätverk mellan statliga myndigheter och offentliga aktörer viktigt. Ett sådant samarbete är Regional Exportsamverkan som drivs av Tillväxtverket.

‑ Det är väldigt glädjande resultat som kommer fram ur rapporten, säger Karin Silfversten som är programansvarig för Regional Exportsamverkan och fortsätter, med regional exportsamverkan vill vi göra det enklare för företag att nå ut på den internationella marknaden. Vi jobbar kontinuerligt med att förtydliga och förbättra erbjudanden till företag som vill öka sin export och detta är ett kvitto på att samarbetet kring exportfrågor ger konkret affärsnytta.

Affärsutvecklingscheckar är ett viktig verktyg

Rapporten visar också på mycket goda resultat för Tillväxtverkets Affärsutvecklingscheckar. Affärsutvecklingscheckar är ett viktigt verktyg i de regionala samverkansgrupperna och för arbetet inom Regional exportsamverkan. Verktyget är ett uppskattat stöd till små företag som vill utvecklas och stärka sin konkurrenskraft genom internationalisering. Analysen visar på goda resultat för företag som fått en Affärsutvecklingscheck, dels när det gäller sannolikheten att börja exportera och när det gäller ökade exportvolymer. Störst effekt på exportvolymer ser man hos företag som har en så kallad outnyttjad potential. Med outnyttjad potential menar man företag som exporterar mindre än förväntat baserat på företagens storlek, produktivitet, sektor, koncerntillhörighet och lokalisering i Sverige. I de företagen ökar exportvolymen med så mycket som 93% i jämförelse med kontrollgrupp efter fyra år.

Det är viktigt att vi nu fortsätter stödja svenska företag i arbetet med export, inte minst i ett läge när vi ska starta om efter covid-19 krisen. Många företag behöver se över sin internationella verksamhet och göra den ännu mer strategisk och mindre sårbar. Att fortsätta utveckla erbjudanden som kopplar till detta är prioriterat. Enterprise Europe Network, EEN, som är en del av Regional exportsamverkan är EUs största affärsnätverk för små och medelstora företag. Syftet med nätverket är att öka små och medelstora företags internationaliseringsgrad och innovationsförmåga främst genom ökad handel och samarbete på den inre marknaden.

Ett strategiarbete har påbörjats i EEN som syftar till att förstärka nätverkets huvudmål- att hjälpa kunder sätta sina internationella affärer. I detta arbete ingår även att se över hur rådgivningen kring export kan särskiljas och förstärkas för att vara än mer relevant aktör inom Regional exportsamverkan, säger Ellen Vidfamne Mildaeus programansvarig för Enterprise Europe Network.

Att samarbete är viktigt är känt sedan länge. Tillväxtanalys rapport visar att företag som tar del av stöd från flera aktörer uppvisar de största positiva effekterna. Därför ska vi såklart fortsätta samarbeta kring exportfrågor och stöd till företag, allt för att skapa de bästa förutsättningar som går för svenska företag att nå ut i Europa och världen!

Linda Backman

Linda Backman

Linda Backman var tidigare Sveriges representant och projektledare för C-voucher.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.