Tillväxtverket

Fler robotar i svensk industri

Den senaste statistiken från IFR (International Federation of Robots) visar att trenden med minskade robotinvesteringar i Sverige har brutits. 2016 var ett toppår sedan sjönk investeringarna under 2017 och 2018. Förra året steg de igen. 2016 installerades 1657 robotar medan det var 1423 robotar år 2019. En bit kvar till rekordet alltså.

Under de drygt 30 år jag själv varit verksam inom industriell automation, har Sverige alltid legat i topp när det gäller antal robotar per 10 000 industriarbetare (det vedertagna internationella mätetalet). Japan var länge etta, Tyskland tvåa och Sverige trea. Så ser det inte ut idag. Sydkorea och Singapore har avancerat till plats 1 och 2. Det indikerar vilken utveckling dessa två länder haft de senaste 30 åren. Japan, Tyskland och Sverige håller sedan sina inbördes placeringar, men alltså som 3, 4 och 5 numera. Närmare oss finns Danmark som tagit stora kliv och är före Sverige inom vissa segment. Danmark har ingen fordonstillverkning och det håller nere deras placering totalt sett, men om man räknar bort fordonsindustrin är de fyra efter Sydkorea, Singapore och Japan. Plats fem och sex är Tyskland och Sverige. Sverige har här avancerat förbi Tyskland och är nu femma! Både Danmark och Sverige har alltså större robottäthet än Tyskland. Det här är glädjande siffror och i Swiras kommentar till siffrorna nämner man att Robotlyftet har haft betydelse för denna utveckling.

Vi som arbetar med Robotlyftet blir naturligtvis glada över att programmet gör nytta. Den robotkonferens som Swira arrangerar vartannat år (och som Tillväxtverket stödjer) var fullbokad senaste gången (sep 2019). Över 200 deltagare samlades i Jönköping och det var till och med väntelista bland de anmälda. Detta har aldrig hänt förut. Robotlyftet hjälper till att sätta automation och digitalisering i fokus för företagen.

Robotlyftet har bara varit igång i två år. Kan det verkligen redan ha haft så stor påverkan på industrin att Sverige gått förbi Tyskland i statistiken? Det går inte att ge något entydigt svar på den frågan, men viss påverkan har det kanske haft. Mycket talar däremot för att effekterna av Robotlyftet kommer att öka framöver.

De företag som deltar i programmet, får först hjälp med en förutsättningsstudie (som genomförs av IUC). Därefter söker en del företag en automationscheck via Tillväxtverket. Checken används vanligen för att göra en fördjupad studie (projektering), ibland ingår även tester i virtuell eller verklig miljö. Syftet med checken är att minska den tekniska och/eller ekonomiska risken vid en investering.

När ett företag avslutat sitt projekt som delfinansierats av automationschecken, skriver de en redovisning till Tillväxtverket. I den redovisar man resultaten av projektet, men även en del prognoser om sina investeringar. Här kan vi på Tillväxtverket läsa ut en hel del intressanta saker.

Citat från några olika företag:

Automationschecken har minskat risken. Vi har, genom den hjälp vi fick, kunnat göra det projekt vi önskat. Det är en risk att driva projekt samt att köpa in tjänster. Bidraget gjorde att vi vågade satsa fullt ut. Vi tror att vi kommer investera i ytterligare en robot och är generellt nyfikna på automation och digitalisering.

Genom projektet har vi fått konkreta exempel på att även mindre företag kan ha mycket att vinna på att automatisera och detta har vi tagit fasta på. Vi hade med största sannolikhet inte gjort detta alls utan Robotlyftet. Med Robotlyftet och automationschecken blir steget inte lika stort och vi känner att vi har fått mycket input i förhållande till de pengar vi själva har satsat.

Det var framgångsrikt att hitta en lösning för automation av lågvolym och hög variation. Robotlyftet gjorde att
vi fick en bättre förståelse över begränsningar och möjligheter. Nästa steg för oss blir investering i en robot.

De robotar som dessa företag med stor sannolikhet kommer att investera i, är inte med i statistiken förrän nästa eller rent av nästnästa år. Effekterna av Robotlyftet kommer alltså med fördröjning. Frågan är om Sverige avancerar i statistiken och går om även Danmark? Robotlyftet pågår till och med 2021 och investeringar som följd av programmet kommer troligen genomföras även under 2022 och 2023.

Att få upp investeringstakten är avgörande för svensk industri. Undersökningar från bland annat Tyskland visar att företag som investerar i robotar växer, tack vare ökad kapacitet och förbättrad lönsamhet. Industrin står för ca 20 % av Sveriges BNP och nästan 1/3 av alla arbetstillfällen inom det privata näringslivet. Detta trots att många trott att industrin är på väg att försvinna vilket varit uppfattningen i den allmänna debatten. Det kan konstateras att de haft fel!

Björn Langbeck

Industriell expert på Tillväxtverket som arbetar med Smart industri-frågor, främst med satsningarna Robotlyftet och Produktionslyftet.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.