Tillväxtverket
Digital

Hur kan data utveckla svenska företag?

Data är osynligt för de flesta av oss men påverkar vår vardag. De tjänster som vi dagligen använder oss av tillhandhålls av företag som de senaste åren varit vinnare på den globala marknaden. Men hur påverkas företag av data och hur ser framtiden ut för svenska företag som behöver och vill utveckla sina affärsmöjligheter?

Mindre företag behöver bli bättre på att förstå den data som samlas in om kunder från exempelvis produktion. Företag behöver bli bättre på att första vad data innebär, vilka insikter det kan ge och hur insikterna kan tas om hand för att utveckla företagets idéer. Data kan hjälpa till att förstå kunden, öka värdet på en produkt eller rent av leda till nya produkter eller tjänster. Data är också en central del för att kunna arbeta med cirkulära affärsmodeller för att ha möjlighet att spåra och analysera en produkts livscykel.

Data behöver avdramatiseras och kunskapen om hur data kan användas behöver breddas. Data är en resurs och det är av allra största vikt att företag har god kunskap om den, dess kvalité och värdet av den för företaget. En bra kvalitativ data bygger grunden för innovation.

Att använda data som strategisk resurs

Tillväxtverket fick under sommaren 2019 ett nytt uppdrag att främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs. I det uppdraget ingick det att göra en kartläggning av näringslivet och var det finns data som med hjälp av ökad kunskap kan leda till nya affärsmöjligheter.

En kartläggning vi gjort under våren pekar på hur data kan hjälpa oss att effektivisera samhället och hur företag kan ta hjälp av data för att både skapa nya affärsmöjligheter men också att effektivisera tjänster och produkter.

Tillväxtverket kommer under juli att ge aktörer som arbetar inom Tillverkningsindustri, Gröna näringar, Transportbranschen eller Besöksnäringen möjlighet att söka pengar för pilot insatser som ska hjälpa företag att bättre förstå vikten av och bättre nyttja sin data. Insatser ska vara kompetenshöjande så att företag kan bättre nyttja sin egen, branschens eller öppna data för att utveckla sin affär. Uppdrag kan sökas av aktörer som arbetar företagsnära med data, i datalabb eller testbäddar.

Utlysningen Främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs
är öppen till den 20 augusti 2020.

Viktoria Dagobert Spong

Arbetar med data och digitaliseringsfrågor med fokus att utveckla företag i hela landet.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300