Tillväxtverket

Stärk rälsen och få en hållbar om­start

Sveriges 21 regioner utgör en grundstruktur för Sveriges utveckling. Som en räls för ett fungerande utvecklingsarbete. För att få en hållbar omstart efter krisen vore det klokt att stärka kapaciteten på den rälsen ordentligt, så att tågen kan ta fler passagerare, köra fortare och erbjuda fler avgångar.

Att ett tåg går på räls fattar jag, likaså att ingen vill vara dummare än ett tåg. Till vardags jobbar jag med regionala utvecklingsfrågor, vilket gjorde att jag började fundera på om tåg, räls och utvecklingsfrågor på något sätt kunde hänga ihop.

Tanken dök upp i mitt huvud när jag satt hemma på min soliga balkong samtidigt som jag lyssnade på killarna och tjejerna som åkte skateboard på rampen under Frösöbron.

När jag vred och vände på resonemanget blev svaret ja, tåg, räls och utvecklingsfrågor kan hänga ihop, jag tänkte såhär.

Sveriges län och kommuner har olika förutsättningar

I Sverige finns 21 län och 290 kommuner som alla har olika förutsättningar och behov. Det gör att krisens utveckling och effekter varierar och att alla utmaningar inte kan bekämpas med en och samma lösning över hela landet. Via sitt utvecklingsansvar genomförs därför lokalt och regionalt anpassade insatser. Insatserna ska förstärka och komplettera de insatser staten genomför för att minska krisens effekter på näringsliv och sysselsättning.

Det innebär att regionerna utgör grundstrukturen, det vill säga rälsen, i det regionala utvecklingsarbetet. Och därför vore det klokt att stärka kapaciteten på den räls som redan finns för att bidra till en hållbar omstart av Sverige.

Stärk kapaciteten på befintlig räls i stället för att bygga en ny

Regionerna arbetar intensivt för att mildra coronavirusets effekter på näringsliv och sysselsättning. De har väl upparbetade strukturer för arbetet och en god lokal och regional förankring. Regionerna visar även på hög innovationsförmåga i att initiera insatser som bidrar till att förstärka näringslivets omställningsförmåga. Därmed bidrar de till att bibehålla och stärka konkurrenskraften i näringslivet.

Det är just därför min arbetsgivare i rapporten Regionala insatser i coronakrisen (som förvisso jag tillsammans med mina mycket kloka, kompetenta och underbara kollegor skrivit… och som cheferna godkänt) rekommenderat regeringen att stärka regionernas centrala roll så att de kan bidra till en hållbar omstart av Sverige.

Det handlar alltså bara om att inte vara dummare än tåget och att öka kapaciteten på den räls som redan finns istället för att bygga en oprövad räls där slutdestinationen kan vara osäker. Då kan tågen ta fler passagerare, köra fortare och erbjuda fler avgångar.

Riksdagen har gett Sveriges regioner ett utvecklingsansvar. Utan att bli allt för byråkratisk här på min balkong så betyder det att regionerna har ett ansvar att koordinera aktörer och resurser för att skapa en hållbar utveckling i det län de ansvarar för.

Om det är någon som kan se till att utvecklingen går som på räls så är det regionerna.

Till rapporten Regionala insatser i coronakrisen.

Till nyheten Rekommendationer för en hållbar omstart av Sverige

Monika Kväl

Arbetar med regionala utvecklingsfrågor på nationell nivå. Mantrat i hennes arbete är att det finns utvecklingskraft i alla delar av landet. Det gäller att hitta rätt metoder att tillvarata denna kraft.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.