Tillväxtverket
En grupp människor pratar.

Samverkan och innovation är två ledord nu, enligt skribent Mohamed Ben Abdelhamid.

Innovation har aldrig varit så viktig som nu

Många företag befinner sig i kris. Marknader har minskat eller försvunnit och branscher har drabbats av stora intäktstapp till följd av kraftig nedgång av efterfrågan. Kampen för att lindra effekterna för jobb och tillväxt är långt ifrån över och väcker frågor om hur vi kan tänka nytt när vi jobbar med regional utveckling. Vad är viktigt att göra nu?

”Samverkan skapar magi!” De orden lyfte regionalfondsprojektet Hallands Matgille under ett uppföljningsmöte Tillväxtverket hade med tre västsvenska regionalfondssatsningar, tillika ERUF-satsningar, inom besöksnäringen. Citatet sammanfattar på ett till synes enkelt sätt vad som behövs för att i dessa tider klara av de komplexa utmaningar och oväntade tillväxtbehov som innovationsstödsystemet står inför.

Och samverkar gör de. I den annorlunda tid vi lever i, mobiliserar många av ERUF-projekten i Västsverige genom att ställa om sina verksamheter för att skapa samhällsnytta och rusta inför en snabb återhämtning. Vi på Tillväxtverket och ERUF-programmet Västsverige har i vår tur startat dialoger med projekten, bransch för bransch. Den röda tråden är att ta reda på hur projekten gör för att ställa om.

Tänka utanför boxen

Fokus i många projekt just nu är att hjälpa företag att överleva krisen på kort sikt men också att stå väl rustade i en närmare framtid. Mötena med projekten ger oss möjlighet att utbyta erfarenheter, idéer och goda exempel och diskussionerna kretsar kring innovativa verktyg och kreativa lösningar.

Aldrig har samverkan inom innovationssystemet varit så viktigt som nu. Därför är det oerhört viktigt att Tillväxtverket fortsätter verka för att synka projekt och regioner. På så sätt kan vi kraftsamla runt krisens stora utmaningar för att bemöta företagens behov.

När det är ovanligt besvärligt blir det också allt viktigare att tänka utanför boxen. Det pågår en hel del coronarelaterade EU-insatser inom de åtta regionalfondsprogrammen för att lindra effekterna av krisen inom flera sektorer. Här är några exempel på kreativa insatser från Västsverige:

 • ”Hallands Matgille” har utvecklat konceptet "Drive-in i city" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att lyfta den krisande restaurangbranschen.
 • "Lokal Meny” har skapat en digital testarena för att stimulera samarbeten mellan lokala livsmedelsförädlare och restauranger. Konceptet handlar om att få lokala restauranger att öka sin användning av lokala råvaror. Testarenan är en digitalt forum i form av ett testkök där olika rätter med lokala råvaror provas.
 • ”Scale Up” som vänder sig till kapitalunga bolag som vill produktutveckla. De använder disruptiva processer, ett verktyg som hjälper bolagen att lösa grundproblemet de startades för samt att utveckla produkten till att passa dagens förhållanden.

Lyfta blicken och titta framåt

Händelseutveckling under coronakrisen är unik och ingen kan förutspå när stormen är över. Till följd av detta flyttas fokus i många företag från tillväxtmaximering till överlevnad. Här spelar innovationsstödsystemet en viktig roll för att företag ska orka se allting på lite längre sikt, men även för att skapa en hållbar återhämtning. När behovet av innovation blir större behövs strukturella insatser här och nu. Strukturella insatser som skapar nya samverkansformer och ger goda förutsättningar till att utveckla nya idéer.

Det regionala innovationsstödsystemet, som ERUF är en del av, har redan visat prov på hög kapacitet att ställa om genom regionala initiativ och olika samverkansprojekt. Tillväxtverket är en stor del av det arbetet och spelar en stor roll för att omställningen främjas och rör sig i rätt riktning i linje med målen och visionen för sammanhållningspolitiken. En roll som består av en kombination av båda kortsiktiga och långsiktiga uppdrag och som är avgörande för att behålla Sveriges konkurrens- och innovationskraft.

Att ta tillvara på de krafter som finns och låta dem få komma till sin rätt i det gemensamma bygget av vår framtid borde vara en självklarhet. Och de krafter som blir till i bred samverkan och resulterar i engagemang och fantastiska insatser gör oss stolta över vårt arbete med utvecklingsfrågor på Tillväxtverket.

Mohamed Ben Abdelhamid

Handläggare Regionala fonden Västsverige. Han har doktorerat i företagsekonomi och eftersom han brinner för tillväxt i små och medelstora företag jobbar han i dag med regionala tillväxtfrågor. Mohamed tror på att en hållbar omställning genom samverkan är en rent existentiell fråga för framtida tillväxt.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Behandling av personuppgifter

  Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.