Tillväxtverket
Bild på en jordglob

Exportsamverkan laddar för återhämtning

Generaldirektör Gunilla Nordlöf och företrädare för våra exportfrämjande organisationer samtalar löpande om hur vi på bästa sätt ska stötta Sveriges företag ut ur den nuvarande krisen och ut på internationella marknader.

Inom vårt uppdrag regional exportsamverkan bjuder vi in till återkommande möten med deltagare från Almi, Business Sweden, Exportkreditnämnden, Svensk exportkredit och Tillväxtverket/Enterprise Europe Network. Det har kommit att bli en viktig plattform för dialog kring internationaliseringsfrågor.

Att skapa beredskap för återhämtning

Senast pratade vi om det långsiktiga perspektivet efter Covid-19 och de kommande utmaningarna och möjligheterna för företag som vill internationalisera. Under den intensiva våren har vi hållit i de strategiska frågorna parallellt med krishanteringen för att vara förberedda när det vänder. Det har varit viktigt att trots det akuta krisläget inte tappa de strategiska och långsiktiga frågorna ur blickfånget. Tids nog kommer en återhämtningsfas och då ska vi kunna stötta upp på bästa sätt. Behovet av att ställa om leverantörskedjor och affärsmodeller, tillgång till mer långsiktig finansiering för att bekosta omställningen, innovation, digitalisering och inte minst hållbarhet var faktorer som diskuterades utifrån våra olika synvinklar. Det blev tydligt att regional exportsamverkan har en viktig roll i återhämtningsfasen och att exportfrämjande aktörer behöver finnas till hands med tjänster som kan möta de behov som uppstår i krisens kölvatten.

En strategi som leder vägen framåt

Mötet var också ett tillfälle att stämma av hur vi ligger till i det gemensamma strategiarbete som vi påbörjat inom exportsamverkan. I strategiarbetet har vi bland annat landat i gemensamma mål och indikatorer för exportsamverkans aktörer. Mål som är viktiga att sträva mot oavsett hur omvärlden ser ut och som tar sikte på en ökad export. Det var positivt att se att mycket av det vi gör och planerar att göra också ligger i linje med de långsiktiga insatserna efter Covid-19.

Nya förutsättningar kräver starkare samarbete

Slutligen talade vi om kommande förändringar i Business Swedens organisation . Att en central exportfrämjare ställer om kommer att påverka regional exportsamverkan under det kommande året. Alla aktörerna var överens om att jobba tillsammans för att hitta lösningar för ett fortsatt bra och till och med starkare samarbete runt om i landet. Där är det strategiarbete som har påbörjats en viktig del. Klart är att vi fortsätter att engagera oss för att stötta små och medelstora företag i att nå sin exportpotential, oberoende av var i landet och i vilken bransch de befinner sig i.

Laura Brandell Tham

Laura Brandell Tham

Laura Brandell Tham är chef KTA-sekretariatet. Tidigare har hon varit sakkunnig på Finansdepartementet och budgetchef för Moderaterna.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.