Tillväxtverket

Bounce back or forward?

En kris är en möjlighet till gemensam kraftsamling och till att skapa något nytt. Låt oss använda denna globala storm till att ställa om.

Corona och covid-19 fyller våra flöden. Överallt. På jobbet, hemma, på stan, i skolan, på gymmet, i de sociala flödena, i telefon med farmor. Det får oss alla att fundera och resonera kring nuläge och framtid. På så många plan. I förra månaden talade jag och flera kollegor på Tillväxtverket om stödet för korttidsarbete med många olika företagare. De uttryckte en stor oro och många upplevde ett totalt fritt fall. Som att någon dragit undan mattan för dem fullständigt. Och vad händer egentligen när ett företag upplever fritt fall, när personal behöver sägas upp, när butiker och industrier stänger, samtidigt som folk hamstrar varor och hyllor blir tomma? ​Det är lätt att känslan av domedag tar över.

Men en kris är ju också en möjlighet att skapa något nytt, både på individ och samhällsnivå. Det är en möjlighet att tänka och skapa tillsammans, på nya sätt, för att dämpa fall och skapa nya lösningar. Det är just i en sådan här tid som vi alla kan fråga oss vad det är för ny framtid vi vill skapa, och även ha möjlighet att testa. För att vi måste. Att sitta still är ju inget alternativ.

Att dra nytta av samhällsentreprenörer, som genom sitt entreprenörskap vill lösa olika utmaningar i samhället, är ett smart drag. Vem är samhällsentreprenör då? Jo, det är en person, som själv eller tillsammans med andra, tar fram affärsmässiga eller andra lösningar på samhällsutmaningar - ofta innovativa sådana - och därigenom utvecklar de samhällsnyttiga funktionerna. Och de finns överallt! I skolan, inom sjukvården, i föreningar, i ditt kvarter, på landsbygden, i stan, säkert på ditt jobb och på mitt jobb på Tillväxtverket.

Omställning och innovation ger hopp

Det märks inte minst nu genom att samhällsentreprenörerna hittar luckor som de försöker fylla för att utveckla och klara av våra samhällsutmaningar och göra ännu mer samhällsnytta. En app där uppsagda kan hitta företag som behöver arbetskraft. Kommuner och organisationer som matchar volontärer med människor som inte kan lämna sina hem för att lösa inköp av mat och medicin. Restauranger som erbjuder hämtmat och kopplar upp sina kockar via länk för att presentera maten och skåla. Flera som lägger om sina fysiska möten till digitala och genom det bidrar till #inteinställtutanomställt. Regeringen har även tagit initiativ till ett hackaton, Hack the CRISIS, för att få fram ännu fler smarta lösningar på den största kris vårt samhälle har sett. Vem som helst kan lämna in idéer och som engagerad i social innovation och samhällsentreprenörskap vet jag att det kryllar av goda idéer i vårt land. Och över hela världen. Det inspirerar och gör mig hoppfull.

Vissa av samhällsentreprenörerna utövar sitt samhällsentreprenörskap genom sociala företag, som har just målet att genom affärsmässig verksamhet lösa samhällsutmaningar. I tider av kris är den sociala ekonomin, där samhällsentreprenörer och sociala företag är en del, en stabil och viktig sektor att räkna med. Så nu när vi är i ett läge av global kris, både hälsomässigt och ekonomiskt, låt oss använda denna superkraft fullt ut. Om du inte redan är en samhällsentreprenör, se till att locka fram den i dig och andra i din närhet, både för den tuffa tid vi är i just nu, men också för att bygga resiliens och ett starkt samhälle framöver.

Den här krisen är unik. Ingen av oss har varit med om något liknande. Det är en kris som krupit under huden på oss alla där ingen kan förutspå förloppet utan vi lär oss från dag till dag. Mina vänner i Mexico, Sri Lanka och andra länder runt om i världen upplever samma sak som jag här i Sverige. Vi kan följa varandra från dag till dag. Känslan av att vi alla är i samma båt och initiativen för att finna lösningar dominerar mina kommunikationsflöden på sociala medier, i det privata och på jobbet. Oron är stor, men också känslan av att det nog kommer gå bra ändå till slut. Få av dem jag mött är rädda för sin egen skull, utan mer för dem i riskgrupperna, och för de ekonomiska konsekvenserna på livskvaliteten. För företagen. Att fallet inte blir för djupt.

Jag tror vi kommer att lära oss otroligt mycket av den här krisen. Covid-19 har på mycket kort tid visat hur tätt vi alla är sammanlänkade. Hur nära vi alla är varandra. Och är det något som denna kris gjort tydligt så är det att vi inte kan agera enskilt när vi alla sitter i samma båt, utan här behöver vi tänka och agera tillsammans för att kunna segla ur stormen välbehållna.

Bounce back or forward?

När vi nu alla har skakats om i grunden och behöver ställa om, har vi också en möjlighet att bygga nytt – nya och mer hållbara samhällen som passar vår globala, tätt sammanlänkade, vardag bättre. Ett samhälle där en fungerande ekonomi är ett verktyg för att skapa en bra livskvalitet, inom miljöns gränser.

Jag vet vilka som står redo och redan jobbar hårt för det, både i kristider och annars. Tillsammans. Så om du inte redan är en samhällsentreprenör själv, join in eller se till att stötta dem så att fler av deras initiativ kan bli verklighet. För både din och min skull och alla andras. Många framtidsscenarier är möjliga. Vilken framtid jobbar du för?

Ta hand om er och varandra!
Rebecka Hinn

Rebecka Hinn

Rebecka Hinn

Har tidigare arbetat på Tillväxtverket med uppdraget kring samhällsentreprenörskap och socialt företagande. Hon har tidigare arbetat med företagsrådgivning och projektledning, främst inom civilsamhället och den sociala ekonomin.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.