Tillväxtverket
Öppna handflator med världen målad i händerna.

Covid-19 kräver kraftsamling för exportföretagen

Sveriges exportföretag är stommen i vår ekonomi. Nu påverkas de starkt av vikande orderingångar. Under 2020 förväntas svensk export minska med sex procent enligt finansdepartementets senaste prognos.

Under den senaste månaden har vi fått bevittna hur Covid-19 spritts över världen och utvecklats till en global pandemi. Regeringar i alla världsdelar försöker stoppa smittspridningen för att rädda liv. Som ett resultat ser vi stora efterverkningar på näringsliv och ekonomi. Omsättningen störtdyker i många branscher, och på det följer varsel och företagsrekonstruktioner. För Sverige, som är en liten exportberoende nation, är riskerna särskilt stora. Vi står inför en djup lågkonjunktur, enligt bedömningar från både finansdepartementet och Konjunkturinstitutet (KI).

Vi behöver ge alla livskraftiga exportföretag tillgång till rätt krisstöd i rätt tid

I veckan träffade Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf företrädare för Business Sweden, Almi, Exportkreditnämnden och Svensk exportkredit för att diskutera hur aktörer inom regional exportsamverkan nu bör agera för att stödja exportföretagen på kort och lång sikt. Gruppen var överens om att det på kort sikt handlar om att alla livskraftiga svenska exportföretag ska få tillgång till rätt krisstöd i rätt tid. Samtliga nationella aktörer inom regional exportsamverkan har fått särskilda uppdrag att stödja företag i den akuta krisen. Nu handlar det om att lägga all kraft på att leverera på dessa uppdrag. Regional exportsamverkan ska se till att företag får hjälp snabbt och effektivt för att kunna säkra sin överlevnad.

Vi behöver utveckla och vässa regional exportsamverkan

På längre sikt handlar det om att rusta svenska företag så att de står redo att möta den internationella efterfrågan när den väl kommer tillbaka. Då krävs ett defensivt arbete för att säkra leverantörskedjor och försvara marknadsandelar, men i minst lika stor grad även offensivt arbete för att vara beredda att snabbt gå in på nya marknader när krisen vänder.

För att lyckas med uppgiften är det viktigt att hålla styrfart i arbetet med att utveckla och vässa regional exportsamverkan. Gruppen ställde sig bakom de förslag på nya mål och utvecklingsinsatser som tagits fram av den nationella styrgruppen i samarbete med samordnarna inom regional exportsamverkan. Arbetet fokuserar på de insatser som är viktigast för företagen i den rådande krisen.

Vi behöver kraftsamla för att hjälpa våra exportföretag - nu och när det vänder

Regional exportsamverkan är viktigare än någonsin och vi behöver alla kraftsamla under det kommande året för att hjälpa våra företag. Dels med akut stöd i krisen, dels med långsiktiga insatser för att rusta företagen för att möta efterfrågan när den kommer. Tillsammans kan vi bidra till att kickstarta svensk ekonomi när det vänder och stärka Sveriges välstånd.

Laura Brandell Tham

Laura Brandell Tham

Laura Brandell Tham är chef KTA-sekretariatet. Tidigare har hon varit sakkunnig på Finansdepartementet och budgetchef för Moderaterna.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.