Tillväxtverket
Kvinna och man som arbetar i fabriken vid Volvo Penta

Foto: Niklas Höglund

Vi jobbar vidare för industrins digitalisering

Vi vet mer om industrins utmaningar. Vi har en tydligare bild av industrins behov. Och många små och medelstora industriföretag har tagit flera kliv framåt när det gäller sin digitalisering. Men jobbet är inte klart.

För mig står det helt klart att Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi, synliggör industrins betydelse för Sverige. Strategin samlar ihop oss och skapar möjligheter för industriell utveckling som inte fanns tidigare. Genom uppdragen inom Smart industri har vi ökat våra kunskaper om de små och medelstora industriföretagens behov och utmaningar. En annan tydlig nytta är att aktörerna som främjar industrins utveckling får en möjlighet att utveckla sina metoder och samarbetet med andra aktörer. Regionerna har en viktig uppgift i att hålla ihop, lyfta fram och möjliggöra industrins fortsatta utveckling.

Smart industri-dagen satte lyset på industrins fortsatta behov

Tre av Tillväxtverkets uppdrag slutrapporteras till regeringen under våren. Så det var god tajmning när Tillväxtverket för tredje året i rad bjöd in till Smart industri-dagen den 3 februari för att diskutera resultat och vägen framåt. I år deltog 120 personer som på olika sätt medverkar i att genomföra uppdragen inom Smart industri runt om landet. Flera av workshopparna på Smart industri-dagen var framtidsinriktade. Dagen efter var det erfarenhetsmöten för Digitaliseringslyftet, Robotlyftet och Tillverkning i Sverige, där vi tillsammans med IUC, RISE och andra aktörer diskuterade vad vi uppnått tillsammans och hur vi arbetar vidare.

Jobbet är inte klart!

Vi konstaterar vi har kommit en bra bit på väg men att jobbet inte är klart. Vikten av att små och medelstora företag inom industrin får utrymme till utveckling både inom regeringens nya samverkansprogram och inom nästa programperiod inom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2021-2027 kan inte nog betonas. Inom Digitaliseringslyftet har nära 1000 företag deltagit i Kickstart Digitalisering eller fått coachning inom digitalisering för att utveckla sin verksamhet. Men utmaningarna blir allt större för de företag som ännu inte på allvar satt igång med sitt förändringsarbete.

Osäkerheten i omvärlden ökar

Osäkerhetsfaktorerna i omvärlden ökar parallellt med att teknikutvecklingen går rasande fort. Samtidigt behöver många små och medelstora företag inom industrin genomföra ett generations- eller ägarskifte, vilket ofta blir en utdragen process. Kompetensförsörjningen är ett rejält hot mot konkurrenskraften i många företag, speciellt svårt är det att rekrytera och behålla personal och att rekrytera unga kvinnor och män som ser sin framtid inom industrin. Kopplingarna till regional och fysisk planering är många – platsens betydelse för industrin blir allt tydligare, vilket påverkas av den demografiska utvecklingen. Många kommuner står inför rejäla utmaningar att klara sina uppdrag, inte minst på grund av utflyttning. Här har Tillväxtverkets arbete med landsbygdsuppdraget med 13 olika projekt och ALMIs arbete med digitalisering i företag på landsbygden en viktig roll att spela.

Det livslånga lärandet

Företagens möjligheter att få tillgång till rätt kompetens påverkas också av hur vi lyckas få till det livslånga lärandet i praktiken. Det var temat för Industridagen 2019 i Sandviken, där förslag nu presenteras i en sammanställning från Industrirådet.

Det värsta som kan hända är att företag inte gör något alls! Tillsammans måste vi se till att de företag som vill utvecklas får en möjlighet att göra det.

Gunilla Thorstensson

Gunilla Thorstensson

Projektledare för Tillväxtverkets samlade arbete med smart industri och olika entreprenörskapsfrågor.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.