Tillväxtverket
Brevlådor vid grusväg

Foto: Jonas Ingman

Hållbara upplevelser får svensk turism att rulla

Det är ju Ulricehamn! I tv-programmet På spåret för några veckor sedan lyckades jag snabbt klura ut att resmålet var Ulricehamn – detta tack vare vårt projekt Hållbar produktutveckling.

I anslutning till konferensen Adventure Travel World Summit i Göteborg i höstas hade jag nämligen förmånen att få testa det nya cykelpaketet Gårdarna runt sjön, baserat på berättelser om Birgit Sparre och hennes romaner om livet i de pampiga gårdarna runt sjön Åsunden, utanför Ulricehamn. Under en solig septemberdag susade vi fram på cykel genom ett vackert landskap, med skogar och sjöar, hagar och åkrar. Vi stoppade för besök på ett mysigt fik med försäljning av lokalt hantverk, vi åt lunch och mötte en entusiastisk entreprenör som även drev en gårdsbutik i den vackra kulturmiljön. Och så klart stannade vi till vid de stora herrgårdarna där vår engagerade guide underhöll oss med spännande historier.

Det är just upplevelser av detta slag som har tagits fram inom regeringsuppdraget Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturturism. Sveriges vackra och tillgängliga natur lockar ”Den globala resenären” – som är målgruppen som Sverige marknadsför sig mot – men också svensk kultur och livsstil och att njuta av god mat och dryck. Alltså just den kombination av upplevelser som min cykeltur bjöd på. Turen illustrerar också hur de små besöksnäringsföretagen inom natur-och kulturbaserad turism behöver jobba: det vill säga tillsammans så att alla länkar i kedjan äta – resa – bo – göra kommer på plats.

200 hållbara upplevelser för turister

Hösten 2016 påbörjade sju projekt en tre år lång resa med nya, hållbara och exportmogna upplevelser som mål. För Tillväxtverkets del har det varit viktigt att samtidigt få ett lärande om processen för produktutveckling och om hur offentliga aktörer kan underlätta för företagen i detta arbete. När projektet nu summeras kan vi konstatera att vi fått en stor kunskapsbank att ösa ur. Flera nya metoder för produkt- och affärsutveckling har utvecklats, nya insikter har fåtts när det gäller samverkan och olika vägledningar har tagits fram. Våra sju projektägare – regionerna Blekinge, Uppsala och Östergötland, Smålands Turism, Tourism in Skåne, Visit Dalarna samt Västarvet – har gjort ett fantastiskt jobb!

Tillsammans har de bidragit till runt 200 nya upplevelser inom turism, de har etablerat leder för vandring, cykel och kajak samt inte minst engagerat över 1000 företag. Ett stort antal andra aktörer har mobiliserats: kommuner, destinationsorganisationer, länsstyrelser, ideella föreningar och organisationer. Den breda uppslutningen har varit avgörande för att nå projektens mål. Det gäller särskilt den turistiska infrastrukturen som företagen kan bygga sina produkter kring, framför allt vandrings- och cykelleder.

Samverkan med och mellan kommuner och regioner

Just leder har stått i fokus för många av pilotprojekten och utveckling av ledbaserad turism har varit en katalysator för nya samarbeten. Kringliggande företag har fått ett gemensamt fokus och regioner, länsstyrelser och kommuner har rett ut ansvarsfördelning för förvaltning, utveckling och marknadsföring av leden.

Detta har tagit sin tid men vi ser att många av de samverkansformer som har etablerats inom projektet kommer att leva vidare. I några regioner har projektet lett till att man tagit ett helhetsgrepp om besöksnäring och turism och fört upp frågan tydligare på dagordningen.

Ett aktivt regionalt ledarskap har stor betydelse, både för att samordna aktörer och stödja företagen. En viktig del är samverkan med kommunerna. Kommunerna har ett brett uppdrag och följaktligen många roller i utvecklingen av turism och besöksnäring. I pilotprojekten har de bland annat coachat företag, arbetat med destinationsmarknadsföring och varit en nyckelaktör i insatserna för utveckling av vandringsleder och cykelområden. Den lokala nyttan är ett viktigt incitament för kommunernas engagemang. En attraktiv miljö för besökare är ju också en tillgång för invånarna och vice versa.

Hållbar turism – vad är det?

“En hållbar besöksnäring tar ansvar för turismens nuvarande och framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan genom att utgå från besökarens, företagens, miljöns och lokalsamhällets behov.”

Tillväxtverkets och Visit Swedens definition av hållbar turism

Hållbarhet är en profilfråga för svensk turism som rymmer många dimensioner och inte alltid är ett helt lätthanterligt begrepp. I projektet genomförde Tillväxtverket därför en särskild hållbarhetsinsats, där projekten fick stöd av en hållbarhetskonsult, för att i sin tur kunna stötta företagen.

Företagen har stort intresse av att dra sitt strå till stacken i arbetet för en hållbar utveckling. Detta var väldigt tydligt när de pitchade sina produkter för en expertpanel. Och hur var det med min cykeltur? Att cykla är i sig ett hållbart sätt att färdas men turen hade även en tydlig utgångspunkt i lokala resurser när det gäller måltider, lokalproducerade livsmedel och hantverksprodukter, vilket de företagare vi mötte stolt berättade om. Med alla ingredienser blev det en genomtänkt hållbar produkt. Och jag bär med stolthet min nya Ulricehamnsmössa ut i den annalkande vårens snålblåst.

Nu ska vi se till att projektets resultat och goda exempel får fötter och når ut till regioner, kommuner och destinationer.
Håll utkik på vår webb!

Våra slutsatser från regeringsuppdraget

 • Tillväxtverket har fungerat som igångsättare för en rad angelägna processer. Vårt kunskaps- och samordningsuppdrag fyller viktiga funktioner och kan stärkas ännu mer.
 • Behovet av kunskapsutvecklande projekt är långt ifrån tillgodosett; vi vill nu göra fler insatser i samverkan med regioner och andra relevanta aktörer.
 • Företagen är vårt fokus, här behövs ytterligare kunskaper om de små besöksnäringsföretagen och deras förutsättningar. Vi behöver utveckla vårt arbete med statistik och analys inom turism.

Läs vår slutrapport till regeringen
Läs mer om Hållbar produktutveckling och de sju projekten

Pernilla Nordström

Arbetar med Turism och besöksnäring, Tillväxtverket, ansvarig för regeringsuppdraget Hållbar produktutveckling.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Behandling av personuppgifter

  Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.