Tillväxtverket

Foto: ABB

Fler robotar i våra skolor

Inom ramen för Robotlyftet har Tillväxtverket startat ett nytt pilotprojekt, Robot i skola. Syftet är att utrusta gymnasieskolor med modern robotteknik.

Företag som robotiserar växer i både omsättning och antal anställda. Robotar ersätter monotona arbetsuppgifter och ökar konkurrenskraften, men ändå tillkommer fler jobb än de som försvinner. De nya jobben kräver mer utbildning hos personalen och det är en anledning till varför vi startat detta projekt.

Flyttbara robotar

Ett problem för skolorna idag är att dyr utrustning mest står still eftersom undervisningsmomenten bara är under en begränsad tid. Men nu finns det små robotar som kan flyttas runt mellan skolor. I projektet deltar fem skolor som ska dela på samma robot. Den ska vara cirka 2 veckor på varje skola under både vår- och höstterminen. Till roboten och utrustningen som finns runt den finns en digital version kopplad som det går att undervisa i året runt. Eleverna kan programmera och förbereda i den virtuella miljön och sedan testa i verkligheten när roboten är på plats.

Utbildning av lärare

Under första veckan i februari var 10 lärare på utbildning i Västerås där de lärde sig programmera roboten i både den verkliga och virtuella miljön. Jag besökte utbildningen under en förmiddag när de just hade börjat med programvaran och programmering i den virtuella miljön. Det var en samling mycket nöjda lärare som berättade att just egen kompetensutveckling inte är så lätt att få till inom skolans budget. Att på detta sätt under en hel vecka få lyfta sin egen förmåga och kompetens uppskattades verkligen. Att själv vara elev tyckte flera var givande. De insåg hur trött man blir av att jobba med nya datorprogram under en halv dag, med bara en kort rast.

ABBs industrigymnasium först ut

ABBs industrigymnasium i Västerås blir första skola att få tillgång till roboten under mars. Sedan följer Rinmangymnasiet i Eskilstuna, Ullvigymnasiet i Köping , Älvstrandens bildningscentrum i Hagfors och Pauliskolan i Malmö (endast virtuell robot). Piloten utvärderas i slutet av året och om det gått bra kommer vi att förlänga den under nästa år.

En förebild för framtida satsningar

Min dröm är förstås att denna pilot kan vara en förbild och att vi kan medverka till att fler skolor får tillgång till robotar på rimliga villkor. Detta får vi återkomma till, men det finns förstås en del tankar och idéer om hur det skulle kunna gå till.

Björn Langbeck

Industriell expert på Tillväxtverket som arbetar med Smart industri-frågor, främst med satsningarna Robotlyftet och Produktionslyftet.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.