Tillväxtverket
Många flaggor vid en vägg

Nu växlar vi upp samarbetet!

Den 8 oktober bjöd vi in till en heldag om export och internationalisering, som en del av vårt regeringsuppdrag att arbeta med regional exportsamverkan. Vilken bra dag vi hade, och vad mycket energi vi tar med oss i arbetet framåt!

”Nu växlar vi upp samarbetet!” sa vår generaldirektör Gunilla Nordlöf i sitt anförande – och jag kan bara instämma. Första veckorna på nya jobbet har varit en rivstart, med särskilt fokus på arbetet med regional exportsamverkan. Vi aktörer inom regional exportsamverkan har nämligen gemensamt enats om att vi vill:

Två kvinnor hälsar på varandra.
 • Nå fler företag i hela landet. Tillväxtpotentialen ska vara avgörande för det offentligas stöd, inte var i landet du driver företag. Genom att öka samarbetet mellan aktörerna inom regional exportsamverkan ska vi se till att nå fler företag i hela landet och ännu bättre möta de mindre företagens internationaliseringsbehov.
 • Samla och vässa vårt erbjudande till företagen. Vi ska se till att företagen möter ett samlat erbjudande från främjandesystemet som är enkelt att förstå och som svarar på företagens behov. Det kan handla om att utveckla gemensamt informationsmaterial, skräddarsy paketerbjudanden (t.ex. rådgivning och affärsutvecklingscheckar) eller att skapa helt nya tjänster. Samtidigt vill vi stärka den digitala plattformen Verksamt.
 • Se till att kunskapen om företagens internationaliseringsbehov utvecklas så att vi kan ta bättre beslut om hur vi riktar och skräddarsyr vårt stöd. För att veta hur insatser ska utformas, prioriteras och riktas mot olika målgrupper och marknader, behöver vi ha ett relevant beslutsunderlag. Idag saknas till exempel regional statistik för tjänsteexport. Vi ska nu gemensamt driva på för att kunskap om internationalisering utvecklas och stärks.

Men nu åter till exportdagen. Fokus för dagen låg på omvärldsanalys, den senaste forskningen om exportfrämjande, och vilka politiska prioriteringar som regeringen har på exportområdet. Och så det kanske viktigaste av allt – nätverkande och samtal mellan oss deltagare. Tänkte ge er några korta reflektioner kring vart och ett av dessa områden.

Vikten av en uppdaterad omvärldsanalys – hur förberedda är svenska företag?

Att handelskrig och Brexit är aktuella frågor syns om inte annat på nyheterna dagligen. Att det också är en reell risk för tillväxt och sysselsättning blev tydligt på vår exportdag. Det jag särskilt tar med mig är den osäkerhet som finns kring våra svenska företags beredskap. Antalet frågor som företag ställer till ansvariga myndigheter kring Brexit uppgår till ett fåtal i månaden. Det är oroande, och här behöver vi inom regional exportsamverkan fortsätta göra vad vi kan för att öka medvetenheten. Men även förekomsten av handelsavtal är en fråga som bör ingå i ett exporterande företags omvärldsanalys och scenarioplanering. Särskilt de små företagen nyttjar inte avtalen. Här vill jag se närmare på om vi kan bidra ytterligare genom regional exportsamverkan.

Vad säger den senaste forskningen om hur vi ska arbeta med exportfrämjande för att stödja små och medelstora företags internationalisering?

Mikael Hilmerson från Göteborgs universitet pratade om företagens behov av skräddarsydda lösningar och skiftet från att lära sig om nya marknader/kulturer till att ingå i affärsnätverk. Inom Regional exportsamverkan kan vi ta täten för att med hela paletten av främjarsystemets erbjudanden ge bästa möjliga skräddarsydda exportlösning för företagen. Det är också en spännande utveckling att gå från fokus på länder och marknader och i stället tänka aktörsnätverk. Det berör t. ex. de branschspecifika satsningar vi gör i projektet nationellt exportlyft med satsningar på livsmedel, KKN och Energi. Vilka nätverk finns i dessa sammanhang?

Exporten är viktig för Sverige och en prioriterad fråga för regeringen

Landsbygdminister Jennie Nilsson och statssekreterare för utrikeshandel Krister Nilsson deltog på exportdagen och betonade att exportfrämjandet är en del i regeringens arbete för att främja tillväxt i hela Sverige. Likvärdighet och lättillgänglighet för företag i hela Sverige lyftes fram. För politiken är också exportfrämjandet än viktigare i och med den avmattning vi ser i ekonomin. ”När konjunkturen viker blir det än viktigare att kratta för företagen” påpekade Landsbygdsministern.

Jag tar också med mig från dagen att det svenska exportfrämjandet gör skillnad. Region Skånes analyser visar att förädlingsvärdet hos företag som fått checkar i Skåne ökar 25% mer än i en jämförbar kontrollgrupp. Företag som gått Business Sweden småföretagsprogram har efter fyra år 18 % högre exportomsättning och 10 % fler anställda än en jämförbar kontrollgrupp.

Exportstödet gör skillnad och regional exportsamverkan säkerställer att hela Sverige exporterar. Nu växlar vi upp samarbetet!

Om exportdagen

Drygt 80 representanter från regionala och nationella organisationer runtom i landet deltog på mötet. Vi hade bland annat 17 regioner, flera handelskammare, Tillväxtverket, Enterprise Europe Network, Business Sweden, Almi, EKN, SEK, science parks, UD och landsbygdsdepartementet på plats. Vi är såklart också särskilt glada för att både landsbygdsminister Jennie Nilsson och statssekreteraren för utrikeshandel Krister Nilsson kunde närvara och ge oss deras perspektiv och medskick.

Laura Brandell Tham

Laura Brandell Tham

Laura Brandell Tham är enhetschef på Affärsutveckling. Tidigare har hon varit sakkunnig på Finansdepartementet och budgetchef för Moderaterna.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Behandling av personuppgifter

  Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.