Tillväxtverket
En världskarta med kartnålar.

Svensk miljöteknik når internationella marknader

Nordiska främjandeaktörer går samman för att underlätta för företag att nå ut med sina miljötekniklösningar på nya marknader. Syftet är att skapa ett nordiskt exportsamarbete för miljöteknikföretag och hjälpa städer att lösa globala klimatutmaningar genom att leverera hållbara systemlösningar.

Globalt sett håller samhällen och företag på att fasa ut koldioxidbaserade, gamla, system och ställa om till förnybara, resurssnåla och gröna lösningar. Städer runt om i världen söker lösningar för de stora hållbarhetsutmaningar som de ställs inför. Sedan Parisavtalet antogs i december 2015 har 185 av de 194 nationer som skrivit under avtalet även ratificerat det. Detta skapar enorma möjligheter för företag som kan leverera hållbara lösningar.

Sverige har ett mycket starkt varumärke internationellt och vi är kända för att vara ett land där miljöteknik är väl integrerat i samhället. Våra miljötekniska lösningar skapar intresse över hela världen och många besöker Sverige för att ta del av vår kunskap.

Dock möter många företag utmaningar när de arbetar direkt med städer. Ofta efterfrågas systemlösningar snarare än individuella komponenter och teknologier, vilket ofta blir en för stor utmaning för enskilda bolag att svara mot. Dessutom är svenska och nordiska bolag, i internationell jämförelse, relativt små och har svårt att tävla mot internationella storbolag i konkurrenssituationer och i upphandlingsprocesser.

En nordisk exportplattform för miljöteknik

Därför har Tillväxtverket i samarbete med fem nordiska samarbetspartners i Sverige, Norge, Finland, Island och Danmark tagit initiativ till satsningen Nordic Solutions for C40- en nordisk exportplattform för miljöteknik.

Syftet är att skapa affärsnytta genom att öppna dörrar till nya exportmöjligheter för svenska och nordiska företag genom att matcha dessa mot internationella städer och beställare som efterfrågar lösningar inom miljöteknik. Det långsiktiga målet är att skapa en självbärande gemensam, stark och konkurrenskraftig nordisk exportplattform.

För att lyckas med detta har Nordic Solutions for C40 ingått ett strategiskt partnerskap med Climate Leadership Group, C40 Cities. Inom exportplattformen identifieras utmaningar från internationella städer som är anslutna till C40-nätverket, utmaningar som vi sedan kommunicerar till svenska och nordiska företag. Detta följs upp av ett webbinar där intresserade företag får ställa frågor och skaffa sig mer kunskap om vilka lösningar staden efterfrågar. Om företagen är intresserade bjuds de in till en tvådagars workshop där de får presentera sina lösningar på utmaningen- direkt mot staden. Staden följer upp de olika lösningarna och genomför sedan en upphandlingsprocess. Tillväxtverket samarbetar även med ambassader, myndigheter och andra främjandeaktörer för att stötta svenska företag som kan vara aktuella för en affär.

Ett flertal svenska företag är redan involverade i aktiviteter och har signerat affärskontrakt för olika städer. Just nu arbetar vi bland annat med att med att rekrytera företag till utmaningar i Rio de Janeiro, Sao Paolo och Stockholm- alla klimatkämpar som vill minska utsläppen av växthusgaser och ställa om städer och samhällen.

Fakta om Nordic Solutions for C40

Nordic Solutions for C40 är ett projekt som består av sex nordiska partners i Sverige, Norge, Finland, Island och Danmark och syftar till att skapa en självbärande gemensam, stark och konkurrenskraftig nordisk exportplattform. Från Sverige deltar Tillväxtverket som huvudparter. Läs mer på Solutions for cities Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida och på vår hemsida.

Nordic Solutions for C40 medfinansieras genom nordiska ministerrådets satsning ”Nordic Sustainable Cities” som hanteras av Nordic Innovation, och bland annat syftar till att sprida hållbara nordiska tekniker och lösningar globalt samt bidra till exportmöjligheter för nordiska företag. Läs mer på Nordic innovations Öppnas i nytt fönster. hemsida.

C40 Cities Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har sedan 2005 samlat föregångsstäder och flera av världens största städer i ett samarbete kring allt från kunskapsutbyte och policyförändring till infrastruktursatsningar för att ställa om städerna och minska utsläppen av växthusgaser. I dag består samarbetet av 94 städer.

Kontakt

Vill du veta mer om affärsmöjligheterna i Rio de Janeiro, Sao Paolo och Stockholm är du välkommen att kontakta oss:

Maria Tengvard

förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Anders Sundvall

förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Maria Tengvard
Anders Sundvall

Maria Tengvard och Anders Sundvall

Maria och Anders arbetar på enheten Tjänsteutveckling och är båda projektledare för Nordic Solutions for C40.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.