Tillväxtverket
Kassan i en butik. En kvinna handlar och en man sitter i kassan.

Vilken butik handlar du i på semestern?

Sommar och semester innebär högsäsong för landsbygdsbutiker runt om i Sverige. Affärerna är viktiga för servicen året om, och för att det ska gå att bo, arbeta och driva företag i landsbygderna. Sedan 90-talet har många butiker tvingats lägga ner, men de allra senaste åren har trenden faktiskt vänt.

Dagligvarubutiker är viktiga för att det ska fungera att bo, arbeta och driva företag i landsbygderna. Butiken samordnar ofta annan service, till exempel apotek, kontantuttag och post. Många affärer har också annan service utifrån platsens behov som turistinformation, kafé eller tillgång till internet. Om butiken skulle försvinna blir det därför svårare att få service, både för företag, boende och tillfälliga gäster.

De flesta svenskar når sin butik på tio minuter

En kartläggning vi gjort om service, Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018, Öppnas i nytt fönster. visar att tillgång till service varierar stort mellan olika delar av landet och framför allt mellan täta miljöer och landsbygd. 98 procent av Sveriges befolkning når en dagligvarubutik inom 10 minuter med bil. 8 500 personer har mer än 20 minuter till närmaste affär. De längsta avstånden finns framför allt i de tre nordligaste länen och i vissa skärgårdsområden.

Men sårbarheten är stor och i många delar av landet skulle restiderna öka markant för många om den närmaste butiken försvann. För vissa kan det handla om flera mils extra resväg för att handla eller hämta ut paket. Vad som händer med tillgängligheten om en viss butik lägger ner, går att se genom vårt verktyg Pipos Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det finns stöd till butiker i serviceglesa områden

Sedan 2016 har Tillväxtverket fördelat pengar till dagligvarubutiker i serviceglesa områden. Stödet ska stötta butiker där det är svårt att driva en livsmedelsbutik med lönsamhet. Hur stort stödet är beror på butikens omsättning och förra året gick det till 268 butiker.

Det börjar märkas att stödet har skapat framtidstro och att viljan att göra investeringar i butikerna har ökat. Det är också enklare att göra ägaröverlåtelser om det går att räkna med ett driftstöd till verksamheten.

I en enkät som vi skickade ut till alla som fick stödet åren 2016–2017 svarar runt hälften av butikerna att de utan stöd skulle tvingas minska öppettiderna och därmed minska servicen. Nästan lika många, 45 procent, svarar att de utan stöd hade tvingats stänga butiken helt.

En tredjedel av butikerna försvann på 20 år

Sedan 90-talet har dagligvarubutikerna i landet minskat med nära en tredjedel. Omvandlingen av butiksstrukturen i Sverige har varit stor. Butikskedjorna har satsat på stormarknader och externa köpcentra. Många mindre servicebutiker med drivmedelspumpar har lagt ner eller blivit obemannade mackar. Samtidigt minskar kundunderlaget i många landsbygder i och med befolkningsomvandling och förändrade resmönster. Vi ser dock att avvecklingen av butiker har gått snabbare än befolkningsförändringen. Framför allt tvingas mindre butiker utanför tätorterna ge vika, medan stormarknaderna blir allt fler.

Nu har minskningen stannat av

Men de allra senaste fem åren har det totala antalet dagligvarubutiker hållit sig stabilt och på vissa håll till och med ökat marginellt. Det är för tidigt att tala om ett trendbrott, men den nedgång vi sett under lång tid tycks i alla fall tillfälligt vara bruten.

Till en del beror det här på att avvecklingen gått så långt i vissa områden att det bara finns en butik kvar, och att alla handlar i den. Det betyder att sårbarheten är stor om också den butiken skulle försvinna. Men en större del av den bromsade avvecklingen av butiker beror troligtvis på statens stöd till kommersiell service.

Dessutom har regioner och länsstyrelser utvecklat sitt arbete för att stärka den lokala servicen, ofta tillsammans med kommuner, och det har också bidragit till att belysa vikten av kommersiell service för att företag och människor ska kunna verka, bo och vistas i gles- och landsbygder.

Och just sommaren är ju en så bra årstid att tänka på resten av året.

Vill du veta mer om service i hela landet?

Se gärna webbinarier som jag har hållit, där vi diskuterar service i landsbygder eller läs våra artiklar och rapporter i ämnet. Vi har samlat dem under Kunskap och lärdomar om service.

Se vilka projekt som utvecklar servicen i just ditt län.

Här kan du läsa om olika sätt att arbeta för att utveckla den lokala servicen Öppnas i nytt fönster.

Här finns en kort film om betydelsen av service i landsbygder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Liv Edström

Arbetar med tillgänglighet till kommersiell service, och handlar så mycket som möjligt i de butiker hon vill ha kvar.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.