Tillväxtverket

Kompetens­försörj­ning engagerar!

Att jobba med kompetensförsörjning är verkligen att jobba med ett område som engagerar. Vem har inte hört om bristen på personal i industrin och besöksnäringen? Trots att det är ett gigantiskt område att greppa är det riktigt roligt att utveckla olika mindre delar. Nätverket kompetensförsörjnings­dagarna är en av de viktigaste mötesplatser som jag har i mitt jobb.

Det ständiga lärandet

Det som är unikt med Kompetensförsörjningsdagarna är direktkontakten mellan departement, handläggare på myndigheter och strateger hos regionerna. I nätverket finns personer som har jobbat i många år och också de som är helt nya. För den som är ny blir det en rivstart i upplärning men även den som jobbat länge finns mycket nytt under dagarna.

Departementens närvaro är viktig

Ett uppskattat inslag är att representanter från departementen är med och delar och diskuterar vad som är på gång. Eftersom de varit med så många gånger, är det roligt att se hur denna informationspunkt har utvecklats till en direkt och öppen dialog. Den gemensamma nämnaren denna gång var utformningen av insatser utifrån 73-punktslistan, det så kallade januariavtalet. Vi fick tydliga medskick från departementen om vad de arbetar med nu och hur nätverket kan bidra för insatser som är på gång. Se gärna deras presentationer för mer detaljer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det som påverkar mitt arbete mest, är troligtvis att Näringsdepartementet både ser över hur den regionala tillväxtpolitiken ska se ut efter 2020 och det regionala mandatet. Dessutom ger (genomförandet av) landsbygdspolitiken effekt på arbetet med kompetensförsörjningen.

Hur Arbetsmarknadsdepartementet går vidare med förslagen i arbetsmarknadsutredningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
togs också upp, vilket alltid är spännande. Vi fick besked att de rundabordssamtal departementet ska ha i början av juni med ett antal aktörer inte kommer att ta upp det stora diskussionsämnet - förslaget om en ny kompetensförsörjningsmyndighet. Uppgiften till nätverket att göra inspel arrangerades direkt i pausen.

Många statliga utredningar på gång

Det pågår många statliga utredningar just nu och SKL, Sveriges kommuner och landsting, berättade hur de gör för att samla in och föra fram sina medlemmars synpunkter. Mycket inspirerande för många att ta del av arbetet som pågår och vilka ställningstagande som SKL kommit fram till. Just nu finns en oro för några av förslagen i Arbetsmarknadsutredningen, där SKL har föreslagit regering att flytta samordningsuppdraget för nyanlända från Arbetsförmedlingen till kommunerna. Dialogen efteråt i grupper skapade energi inför att nätverket ska gå hem och skriva sina remissvar!

Men om mycket av det formella ansvaret ligger på kommunen, varför är det då så viktigt att diskutera frågorna på regional nivå?

Nummer ett är att individen som ska arbeta eller studera bryr sig inte om administrativa gränser. Den kan bo i en kommun, jobba i en annan och utbilda sig i en tredje – då behöver det finnas ett samarbete mellan kommunerna där regionerna stödjer den här strategiska diskussionen. Det blir särskilt viktigt när det handlar om dyrare utbildning som är strategiskt viktiga. Var ska de ligga och vad är behovet hos företagare och andra arbetsgivare? Det är de som ska attrahera, behålla och utveckla sin personal och behöver också vara engagerade i att få tillstånd utbildningarna.

Regionala exempel

Region Halland berättade vad de har arbetat med ett tag. De hade bland annat använt Tillväxtverkets kunskapsunderlag för strategisk kompetensförsörjning som en del av sin analys om att förändra arbetssätt. Kompetensförsörjningsstrateg Pernilla Isaksson och näringslivsutvecklare Valerie Scheib presenterade hur de vill öka företagens strategiska kompetensförsörjning genom att till exempel använda de företagsstöd och affärsutvecklingscheckar som redan finns, på ett nytt sätt. De diskuterar också hur de tillsammans med sina aktörer kan skruva på befintligt arbete, som till exempel näringslivskontorens kontakter med företagen. Det här är ett lysande exempel på varför det är så viktigt med samarbete mellan näringslivsutvecklare och kompetensförsörjningsstrateger och hur man kan använda detta nätverk för tidiga inspel.

Mina reflektioner kring regionalt utvecklingsarbete och kompetensförsörjning:

Kompetensförsörjning är svårt. Hur skapar vi förutsättningar för en kedja av lämpliga insatser från olika aktörer i rätt tid? Hur stöttar vi bäst företagen i deras strategiska arbete med kompetensförsörjning? Hur kan de få överblick över vilka framtida kompetensbehov de kommer att ha och hur de kan utveckla och behålla personal de redan har?

Behov som kommer av ett ändrat arbetssätt kan leda till behov av nya kompetenser. Dessa behöver bli kända för utbildningsaktörer och även i andra insatser som till exempel stöd i att bli attraktiva arbetsgivare, förändrade arbetsprocesser och behov av kortare utbildningar. Kompetensförsörjningsdagarna visar gång på gång hur viktigt det är att vi jobbar tillsammans för att stärka både det regionala och det nationella arbetet med kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjning är inte enkelt. Men det berör. Vi är alla en del i utvecklingsarbetet på något sätt. Om du är företagare, arbetsgivare eller företagsfrämjare. Lärare, student eller kund i en global marknad av varor och tjänster, så påverkar den din vardag. Våra roller förändras över tid, men oavsett det är vi också alltid en pinne i statistiken. Ingen står utanför.

Vi är individerna som ingår i dagens och framtidens kompetensförsörjning.

Camilla Karlsson
Programmedarbetare i uppdraget att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete.

Vad är kompetensförsörjnings­dagarna?

Det är en kollegial mötesplats för ansvariga för regionalt kompetensförsörjningsarbete, myndigheter och departement med flera för erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning.

Vilka är med i nätverket?

Tillväxtverket, SKL (Sverige kommuner och landsting), Näringsdepartementet och Arbetsförmedlingen ansvarar tillsammans med två regionala representanter och Reglab för programmet. Deltagare kommer från alla regioner och från ytterligare myndigheter.

Camilla Karlsson

Camilla Karlsson

Arbetar med regional kompetensförsörjning i hela Sverige på enheten regional näringslivsutveckling.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.