Tillväxtverket
Barn utanför skola som blåser såpbubblor

Viktigt möte om inget särskilt

I min vardag möter jag nästan dagligen företrädare för till exempel myndigheter, regioner och kommuner. Det är däremot sällan jag träffar människor i deras roll som medborgare – som inte företräder något annat än sin egen övertygelse.

Ebba kontaktade mig via mejl och några dagar senare drack vi automatkaffe tillsammans på Tillväxtverkets kontor i Östersund. Ärendet? Inget särskilt, förutom en allmän oro över utvecklingen.

Först pratade vi om problemet med att skolor på landsbygderna läggs ned. Särskilt ett fall i Jämtland där en hotad skola ledde till lokala proteststormar, vilket fick till följd att kommunen ändrade sitt beslut. Plötsligt fanns pengar, tillsvidare tillfälligt, och ett beslut som först inte var möjligt visade sig vara just det. Åtminstone jag tänker på hur många andra beslut som också är möjliga?

Men jag har inte bara druckit kaffe med Ebba.

Lokal nivå som vital kraft

I går var jag på möte med 15 myndigheter som regeringen anser har verksamhet som är särskilt betydelsefull för utvecklingen på landsbygderna. Tillväxtverket har i uppdrag att i samverkan med myndigheterna utveckla metoder och arbetssätt som gör att de blir bättre på att se och hantera hur just deras arbete påverkar landsbygderna. Själv har jag stora förväntningar på detta arbete, även om det är otrampad mark. När myndigheterna utvecklar sin verksamhet kan effekterna bli omfattande – särskilt tillsammans, ihop. I höst hoppas jag kunna återkomma med konkreta exempel.

Jag gillar att ha ett helhetsperspektiv i allt jag gör. Så också på landsbygdsfrågorna. I den roll jag har nu betyder det att jag ser hur aktörer på alla nivåer bidrar till utvecklingen, med den lokala nivån som en vital del.

I morgon åker jag till Båstad för en konferens om Leader, som är en EU-finansierad arbetsmetod för att med lokala krafter skapa lokal utveckling. Jag gissar att mycket av fokus i Båstad kommer att ligga på vilka resultat projekten från de 48 svenska Leader-områdena skapat de senaste åren. Och med rätta.

Resultat är viktigt, men också svårt. När det gäller Leader slås jag av någon slags dissonans i systemet. Hur projekt som ofta beskrivs genom mjuka mervärden som till exempel inkludering, medskapande och mobilisering, bedöms efter hårda faktorer som varaktiga arbetstillfällen vid projekttidens slut. Jag kommer förutom att berätta om Tillväxtverkets uppdrag också lyfta blicken och prata om hur vi tänker kring Leader i den kommande programperioden inom EU, år 2021-2027.

Att göra rätt – av fel skäl

Givetvis hann jag och Ebba prata om mer än skolor. Jag lyfte en närmast filosofisk fundering kring att göra rätt saker, men av fel skäl. Den finns en populär ekonomiprofessor från London School of Economics vid namn Andrés Rodriguez-Pose. Han reser Europa runt och pratar om The revenge of the places that don´t matter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I centrum står människor från ekonomiska bakvatten (kanske från orter där kommunen inte hittat ”nya” pengar som håller skolan öppen). Känslan av att vara förbisedd och frånsprungen, sviken av det offentliga, gör att de hämnas genom att ”missnöjesrösta”.

Rodriguez-Pose pratar ett språk som politiker förstår. Gör ni inget, hotas det politiska systemet som vi är vana att se det. Missnöjet, och inte möjligheterna eller problemen i sig, blir alltså skäl att arbeta för stärkt utvecklingskraft också i områden vid sidan om tillväxtens huvudfåra.

Själv kan jag inte låta bli att tänka att det måste väl ändå vara fel skäl?

När Ebba lämnade kontoret i Östersund var kanske varken hon eller jag så värst mycket klokare. Men vi hade fått prata av oss – och för en gångs skull var det kanske själva poängen.

Mer om landsbygdsutveckling den 15 oktober

Boka redan nu 15 oktober i kalendern, då Tillväxtverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans arrangerar en konferens om landsbygdsutveckling. Mer om detta senare. Läs gärna om Lokalt ledd utveckling genom Leader-metoden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta om myndigheter i landsbygdsuppdraget

Dessa myndigheter är särskilt utpekade av regeringen: Boverket, Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk, Statens kulturråd, Livsmedelsverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Patent- och registreringsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Verket för innovationssystem och Sametinget.

Tillsammans med Tillväxtverket ska de utveckla metoder för att inom deras uppdrag stärka sin roll att utveckla landsbygderna.

Klas Fritzon

Koordinator för landsbygdsuppdrag. För att lyckas i rollen lyfter Klas fram det stora beroendet av andra. Det är tillsammans vi gör skillnad, hävdar han på gränsen till tröttsamt ofta.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.