Tillväxtverket
Personer handlar i delikatessbutik

Välkommen strategi­resa för besöks­näringen

Så har det kommit, beskedet från regeringen om att arbetet drar igång för att utveckla en nationell strategi för svensk turism och besöksnäring. Ett välkommet besked! Det är många, många runt om i hela Sverige som väntat och som vill bidra i både strategiutveckling och genomförande.

Som medarbetare på Tillväxtverket med ansvar för utveckling och samverkan i besöksnäringsfrågor, och som sekreterare i Utredningen Sveriges besöksnäring, som i betänkandet SOU 2017:95 Ett land att besöka lade fram en nationell strategiutveckling som ett av huvudförslagen, är jag extra glad över nyheten. Under utredningsarbetet blev det nämligen tydligt hur många som efterfrågar ett starkt nationellt grepp på det mångfacetterade, viktiga och utmanande område som turism och besöksnäring är.

Näring med stor potential

Näringsminister Ibrahim Baylan och landsbygdsminister Jennie Nilsson har rätt, det finns en stor potential i besöksnäringen. Internationellt växer turismen snabbt. Efterfrågan på upplevelser och resor är stor, både hos människor med tidigare resvana och hos helt nya målgrupper. Sveriges har mycket att erbjuda för att möta efterfrågan, i både storstäder och i landsbygder. Ett rikt natur- och kulturarv i kombination med kreativitet, innovationsförmåga och en attraktiv livsstil lockar.

Rent strukturellt har besöksnäringen flera egenskaper som gör den särskilt intressant. Den är jobbintensiv. Samtidigt som näringen under många år vuxit med en konstant andel av BNP har jobbtillväxten varit betydligt snabbare, och av de runt 180 000 sysselsatta i näringen finns många småföretagare, ungdomar och personer med utländsk bakgrund. Den är en stor exportnäring, där utländska besökare står för viktiga exportintäkter. Den är platsbunden. Även om konjunktur, valutakurs, tillgänglighet och aktivitetsutbud med kort varsel kan påverka konkurrenskraften i en destination finns en grundläggande koppling till platsens attraktionskraft som gör det naturligt att tänka och planera långsiktigt.

Område i behov av ledartröja

Men varför behövs en strategi om näringen ändå växer? Frågan har flera svar: Ett är att det finns tendenser till ett växande gap mellan verkligheten i svenska destinationer och en föränderlig omvärld, där digitaliseringens effekter och möjligheter, allt mer resvana kunder, liksom ökade krav på bekväma och hållbara transporter snabbt ändrar spelplanen. Inte minst frågan om hållbar utveckling är oerhört angelägen, och omöjlig för den enskilde att hantera.

En annan avgörande faktor är att besöksnäringen verkar i ett destinationssystem där företagen är beroende av koordinerade insatser från det offentliga och av samarbete med andra företag och föreningsliv. En tredje orsak är att turism är utpräglat tvärsektoriellt och spänner över en rad politikområden. Det är lätt hänt att i en fråga som alla äger, tar ingen ledartröjan.

Tillsammans blir vi starka

Tillväxtverket jobbar idag hårt för att stärka samverkan inom turism och besöksnäring – med näringslivet, med regioner och kommuner, på internationella arenor och med andra myndigheter. Vi jobbar också hårt med insatser för att stödja och stärka konkurrenskraften i besöksnäringens företag, genom finansiering, regelförenkling och vägledning. Vi ser stora möjligheter i fler samverkansytor mellan besöksnäringen och andra näringar och innovationsområden, i fler konstruktiva nätverk och partnerskap, i att samordna myndigheters kunskap och insatser och i att stärka förtroendet mellan aktörer.

En bra nationell strategi kommer att ge oss gemensamma, modiga mål och stödja en sådan samarbetsorienterad utveckling. Vi vill väldigt gärna bidra på den resan!

Erika Rosander, utvecklings- och samordningsansvarig Turism och besöksnäring, Tillväxtverket

Erika Rosander

Erika Rosander

Erika Rosander, utvecklings- och samordningsansvarig Turism och besöksnäring, Tillväxtverket.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.