Tillväxtverket
Två kvinnor sitter vid ett arbetsbord och jobbar koncentrerat och mäter något

Framtiden är här! Är den regionala tillväxt­politiken redo?

En konferens löser inte allt, men kan ändå vara starten på något stort. Tillväxtverket och Näringsdepartementet bjöd in alla regioner och andra myndigheter för samtal om vad som är viktigt i framtidens EU. Svaret blev: Större fokus på resultat. Sammanhållning på riktigt. Smartare samverkan. Frida Andersson bloggar om dagen.

Torsdagen den 21 mars arrangerade jag tillsammans med kollegor från Tillväxtverket och Näringsdepartementet en konferens om den regionala tillväxtpolitikens framtid. Medverkade gjorde 150 personer från Sveriges 21 regioner, länsstyrelser, nationella myndigheter och intresseorganisationer. Tanken var att samlas och göra ett gemensamt avstamp i förberedelserna inför en ny programperiod för EU-fonder (2021-2027) och kanske en ny nationell strategi inom området regional tillväxtpolitik.

Det är nu vi måste ställa om

Ofta pratar vi om framtiden som om den är på väg, något som kommer snart och som vi nu bör förbereda oss för. Både i presentationer och samtal på konferensen var det dock tydligt att framtiden redan är här. Det är nu som omställningen till hållbar tillväxt måste ske. Det är nu som både företag och offentlig sektor behöver arbetskraft samtidigt som vi har många i arbetsför ålder som inte har rätt kompetens. Och det är nu vi är mitt uppe i en digital transformation som skapar nya möjligheter och utmaningar för individer, företag och samhällsinstitutioner. Det påverkar redan idag alla regioner och platser i Sverige, men på olika sätt, vilket Tillväxtverket generaldirektör Gunilla Nordlöf lyfte fram i sin presentation.

Frågan är dock om den regionala tillväxtpolitiken är rustad för att hantera vår tids utmaningar? Mitt intryck efter dagen var att det inte är så säkert.

Politiken behöver utvecklas

En av talarna var professor Andrés Rodrigues-Pose från London School of Economics. Han beskrev hur skillnaderna mellan olika regioner i Europa har ökat sedan 1990-talet, trots att betydande medel har investerats i regioner med relativt låg ekonomisk tillväxt. Det är svårt att veta hur det hade sett ut utan dessa investeringar. Andrés budskap var dock att detta bör ses som ett underbetyg för den europeiska sammanhållningspolitiken och att vi bör utveckla politiken på ett sätt som bättre tar tillvara möjligheter i olika typer av regioner.

Frågan är om analysen stämmer även i Sverige? I det samtal som jag modererade efter presentationen lyfte paneldeltagarna fram både saker som stämde överens, men också områden där Sverige skiljer sig åt. Utgångspunkten för den svenska regionala tillväxtpolitiken har ju under de senaste 20 åren varit att utforma insatser efter regionala förutsättningar. Så vad bör vi ta för lärdom?

Enrique Garcilazo från OECD pratade om just detta. Han lyfte särskilt betydelsen av att hitta effektiva samarbetsformer mellan olika samhällsnivåer – från det lokala till det nationella och EU nivån - och mellan olika sektorer och politikområden. Hans bedömning var att vi i Sverige redan är på rätt väg, men att vi behöver bli ännu bättre.

Vi är redan på väg

Samverkan. Jag kan bli lite matt av den rekommendationen. Samverkan är centralt, särskilt i ett litet land som Sverige, vilket Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova, betonade. Men jag är inte så säker på att det primärt är mer samverkan vi behöver, utan bättre. På Tillväxtverket funderar vi mycket kring hur vi kan bli ännu bättre på att skapa smarta samarbeten, så att det blir enkelt att göra nytta tillsammans.

På konferensen deltog jag även på ett dialogpass om kompetensförsörjning. Där fick jag klart för mig två saker: För det första att det pågår mycket intressant som redan ger konkreta resultat. För det andra att projektformen sannolikt inte är det bästa sättet att se till att resultaten leder till långsiktiga effekter. Det var inte helt oväntat. Utvärderingar som vi genomfört pekar också på svårigheterna med att driva långsiktigt strategiskt arbete i projektform.

En konferens är inte lösningen på så många problem. Men engagemanget från Regeringskansliet, myndigheterna och regionala aktörer gör att jag ser fram emot en spännande fortsättning, i samverkan, med fokus på resultat och på att utforma och genomföra en politik som tar tillvara utvecklingskraften i alla Sveriges regioner. För det behövs.

Se gärna presentationer och panelsamtal i filmformat.

Frida Andersson, enheteschef, Uppföljning och utvärdering

Frida Andersson

Enhetschef, Uppföljning och Utvärdering

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.