Tillväxtverket
Grupp människor.

Se och lyssna för att förstå industrins behov och vardag

För att förstå industrins villkor behöver vi trampa fabriksgolv. Se produkter, maskiner, robotar. Människorna som jobbar i produktionen och hur det ser ut i lokalerna.

Framför allt behöver vi lyssna och förstå de som leder och driver industriföretagen framåt. Hur går det? Vilka förbättrings- och utvecklingsprojekt jobbar de med? Vilket fokus har de på kort och lång sikt?

Företag i olika faser har olika behov

Vi fick en god inblick i industrins villkor när vi besökte några företag i Halland och Skåne i november: Himlekök i Varberg, Wiwood i Vittsjö, Mercado Produktion och ErgoSafe i Halmstad. Företagen har kommit olika långt i sitt digitaliseringsarbete men alla deltar i Digitaliseringslyftet och projektet Indigo, som drivs av IUC Syd och IUC Halland.

I Wiwoods lager

Wiwood i Vittsjö arbetar med import och distribution av träbaserade skivmaterial som plywood, spån- och träfiberskivor och säljer till bygghandel och industriföretag. Ett familjeföretag som vill utvecklas och precis har satt igång med ett digitaliseringsprojekt. Med 32 anställda är företaget en viktig arbetsgivare i en ort med omkring 1800 invånare.

Gruppen är samlad i ett av Himleköks utställningskök och lyssnar på vd:n som berättar om de framtida utmaningarna.

I Varberg besökte vi Himlekök, som tillverkar skräddarsydda kök. Vd Viktor Skoglund visade oss runt i deras utställningslokal och snickeri. Företaget har börjat växa ur lokalerna och det är aktuellt att se över produktionen och hur hela flödet kan utvecklas och digitaliseras, från första kundkontakt till färdigmonterat kök.

ErgoSafe i Halmstad tillverkar och levererar eldrivna skjutluckor till receptioner, restauranger och andra verksamheter, som behöver flexibla lösningar beroende på väder och vind. Vd Fredrik Johansson guidade oss runt i fabriken och berättade hur de klarar kompetensförsörjningen vid arbetstoppar, bland annat tar de hjälp av Arbetsförmedlingen med ett mycket gott resultat.

I Halmstad finns även Mercado Produktion, som tillverkar komponenter till en egen produkt – individuellt anpassade arbetsstolar och elrullstolar främst för personer med funktionsnedsättning. I en del av produktionen används svetsrobotar och företaget ser nu över möjligheterna till att ytterligare effektivisera flödena i produktionen med bättre spårbarhet och ärendehantering. På Mercado jobbar de med att få in unga i fabriken via Teknikcollege och tar gärna in praktikanter.

En värld i världen

För några veckor sedan besökte vi även chassimonteringen på Scania i Södertälje och Södertälje Science Park, som snart har lagt sitt första verksamhetsår bakom sig. På Scania i Södertälje arbetar 17 000 människor. Det myllrar av aktivitet, människor och lastbilar i ständig rörelse bakom Chassiporten. Drygt 50 000 människor världen över arbetar på Scania och tillverkar 80 000 lastbilar om året. På Scania arbetar 70 nationaliteter och totalt talas 25 olika språk. I produktionen i Södertälje sker dock all kommunikation på svenska, även om koncernspråket är engelska.

En logistik i världsklass

I fabriken finns snitslade banor för besökare med guider som berättar hur man från balkarna bygger en lastbil som rullar ut i andra änden av fabriken. Monteringen sker manuellt, där logistiken och de olika momenten är noggrant planerade i långa linor och visualiseras på skärm. Varje person vet sin funktion i de olika momenten och tar ansvar för kvaliteten i varje steg i monteringen. I Oskarshamn tillverkas hytterna med hjälp av 268 robotar. Hytterna transporteras sedan längs E22 norrut till Södertälje på extra långa släp.

"Huset" är en visualisering av hur Scanias produktionssystem hänger ihop globalt.

"Huset"

Några utmaningar för Scania framåt är cybersäkerhet och standarder som inte är ensade, inte ens inom EU. Att jobba med kompetensförsörjningen genom utvecklingsprogram internt och med digitalisering utifrån lean-principer är ett ständigt pågående arbete. Hur Scania ska vara ledande för hållbara transporter styrs av "Huset", Scanias produktionssystem som visualiserar principerna för Scanias verksamhet globalt.

Södertälje Science Park – en ny mötesplats

Invigningen av Södertälje Science Park ägde rum i januari 2018. Fokus för verksamheten är hållbara produktionsflöden. I en kreativ miljö erbjuds protypverkstad, testbäddsverksamhet och ett leanlab där man får bygga en trampbil. En viktig mötesplats i Södertälje, och ett resultat av ett utmärkt samarbete mellan KTH, Södertälje kommun, Scania, Astra Zenica och Acturum.

Varmt tack till alla som öppnar dörrarna för oss centralbyråkrater, så att vi får en ännu bättre förståelse för företagens behov och vardag!

Om Smart industri

Tillväxtverket bidrar till förnyelse i industrin. Tillsammans med regionerna fokuserar vi på tre stora utmaningar för svensk industri: att ta vara på digitaliseringens möjligheter, att öka tillgången till rätt kompetens och en hållbar produktion. Insatserna är en del av Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.
Läs mer om Digitaliseringslyftet, en insats inom Smart industri

Hur gör andra?

För Bror Tonsjö har resan till molnet ökat kvaliteten i produktionen

Verkstadsföretaget Blomdahls har digitaliserat i små steg

Gunilla Thorstensson

Gunilla Thorstensson

Projektledare för Tillväxtverkets samlade arbete med smart industri och olika entreprenörskapsfrågor.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.