Tillväxtverket

Digitalisering gör det enklare och snabbare

Fördelarna med digitalisering och automatiserade processer är många. Nu har Tillväxtverket tagit fram filmer som konkret visar på betydelsen av digitaliseringen och dess positiva effekter för små och medelstora industriföretag. Det blir enklare, snabbare – och bättre.

Enklare och tydligare för kunder. Kortare ledtider och snabbare omställning i produktion. Digitala system som ger rätt information i realtid. Digitala lösningar som leder till effektiv lagerhållning och logistik. Högre kvalitetssäkerhet. Att produktionen kan stanna kvar i Sverige. Listan är lång.

Digital teknik applicerad på rätt sätt

På Volvo Penta monterar operatörerna med hjälp av digitala instruktioner.

Med rätt tillämp­ning leder digital teknik ofta till mer effektiva och lönsamma företag. Det är nog så viktigt för Sveriges konkurrenskraft och framtid. Men digitalisering för också med sig andra fördelar som kopplar an till en annan stor utmaning för många företag – att hitta nya medarbetare med rätt kompetens.

Automatiserade processer innebär ofta att tråkiga, monotona arbetsuppgifter som sliter på kroppen blir färre. Med automatisering blir anställda friskare och har roligare på jobbet. Ett starkt arbetsgivarvarumärke är angeläget för företag som vill uppfattas som attraktiva för att de i nästa steg ska hitta och attrahera den kompetens som de behöver.

Filmer som inspirerar

Montörerna på Axcellent kan följa kundens order direkt i lagerhanterings och ordersystemet.

Nu har Tillväxt­verket tagit fram filmer som visar på hur några framgångsrika små och medelstora industriföretag har jobbat med att digitalisera och automatisera sina processer. Syftet med filmerna är att inspirera fler företag att komma igång med sitt digitaliseringsarbete.

Några råd från företagen i filmerna är att lära av andra, till exempel genom att skaffa sig en mentor, besöka andra företag och involvera de anställda i digitaliseringsarbetet. Det är ju ofta de anställda i produktionen som i praktiken ska använda lösningen.

Gemensamma styrkor

Företagen i filmerna finns i olika delar av Sverige, har olika behov och utmaningar och har jobbat med att hitta de lösningar som just de behöver. Några gemensamma nämnare jag kan se hos företagen i filmerna är synen på förändringsarbete och intresset för att skapa delaktighet och tillit inom företaget. Det finns också en vilja och ett intresse för att kombinera människa och teknik.

Detta känner jag igen från projektet Den svenska flaggskeppsfabriken, som Teknikföretagen och IF Metall drev med finansiering från Vinnova för några år sedan. I arbetet följde man tio stora industriföretag och analyserade deras styrkeområden.

Även små och medelstora företagen behöver hitta sina styrkor. Att tillämpa digital teknik på rätt sätt effektiviserar företag och flöden. Att se digitalisering och automation som bärande för företagets strategiska affärs- och verksamhetsutveckling skapar förutsättningar för fler företag att öka sin lönsamhet och stärka sin konkurrenskraft. En väg framåt är att lära av de företag som kommit en bit på väg.

Stort tack!

Ett stort tack till Axelent, Unibap, Fristad Plast, Volvo Penta, MVV, Lundqvist Trävaru och TePe, som så generöst har öppnat sina dörrar för oss och delat med sig av sina insikter och lärdomar!

Här kan se filmerna

Spellista med alla filmer på Youtubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hitta nya möjligheter

Läs mer om Kickstart Digitalisering, Robotlyftet och Digitaliseringslyftet och andra möjlighet för företag som vill sätta igång med ett digitaliseringsarbete. www.tillvaxtverket.se/smartindustri

Ladda ner boken

Här kan du ladda ner boken Flaggskeppsfabriken – Styrkor i svensk produktion länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gunilla Thorstensson

Gunilla Thorstensson

Projektledare för Tillväxtverkets samlade arbete med smart industri och olika entreprenörskapsfrågor.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.