Tillväxtverket
Äng med träd och högt gräs.

Det är hög tid att ta vara på­ klimat­smarta affärsidéer

Den här sommaren har jag blivit förälskad, i Sverige. De varma kvällarna, den friska luften och samhället som är öppet för spontana strandbesök och entreprenörskap. Men det finns en mörk skugga i det sommarfagra. Klimatförändringarna som forskarna varnat för är verklighet nu och förvärras år för år.

Alla har vi tagit del av bilder på ett eldhärjat Sverige. Många har upplevt hur Östersjöns vattenkvalité försämrats under de senaste decennierna. För att inte tala om bränderna i semesterdestinationer som Grekland och de värre orkansäsongerna i Karibien. Hur tacklar vi den här verkligheten och vad kan vi göra?

Ljus framtid för företagare

För 15 år sedan var det inte många som trodde att marknadskrafter kunde lösa vår tids stora utmaningar. Idag ser det annorlunda ut. Företag som Tesla, Solvatten och Sellpy, för att nämna några, har inte bara ändrat vår syn på företagande utan även bilden av marknadskrafternas humanitet. Och så har vi lönsamheten - idag hittar vi de största tillväxtambitionerna hos företag med ett aktivt hållbarhetsarbete.

Nya hållbara affärsmöjligheter - här kan vi bli världsledande

När organisationer satsar på klimatarbete skapas nya affärsmöjligheter. En mängd underleverantörer och konsultverksamheter har växt fram för att antingen städa upp i värdekedjor, klimatanpassa verksamheter, eller proaktivt skapa och utveckla nya hållbara affärsmodeller. Samtidigt riskerar organisationer som inte tror på klimatarbete att slås ut när medvetenheten ökar och naturresurserna sinar.

År 2017 antogs den viktigaste klimatreformen i svensk historia som skapar långsiktiga förutsättningar för näringsliv och samhälle att genomföra den omställning som krävs för att kunna lösa klimatutmaningen. Med ett av världens starkaste klimatpolitiska ramverk har Sverige möjligheten att mot ett tydligt mål skapa nya gröna tillväxtmarknader.

Finansiering finns, fler och större klimatprojekt behövs

Tillväxtverket är Sveriges myndighet för företagande och tillväxt. Genom att förse företag och projekt med nationell finansiering eller EU-finansiering kan många fler klimatsmarta företagidéer bli verklighet. Vi har exempel på företag och projekt som tacklat lokal vattenbrist, bidragit till minskade koldioxidutsläpp och lyckats med integration av klimatflyktingar. I Sverige har vi en lång historia av hållbar företagsamhet. Det är något vi ska vara stolta över och utveckla vidare.

Här är några exempel på klimatprojekt som möjliggjorts genom nationell eller EU-finansiering via Tillväxtverket:

Idag har Tillväxtverket flera utlysningar för företag och regioner som vill satsa på klimatsmarta lösningar. Här är ett urval:

Med andra ord - era affärsidéer behövs, mer än någonsin!

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300