Tillväxtverket
Två kvinnor som lägger fram typ på ett bord.

Affärer för samhällsnytta och ett arbetsliv för fler

Vi har kompetensbrist i Sverige samtidigt som många kompetenta människor har svårt att få jobb. De arbetsintegrerande sociala företagen kan vara en väg tillbaka till arbetslivet och ett sätt för företagen att få tillgång till eftersökt kompetens. I dessa företag kan också den som varit arbetslös länge få det extra stöd som kan behövas för att komma igång i arbete igen.

Arbetsintegrerande sociala företag. Det är ett långt och krångligt namn på ett enkelt koncept. De är egentligen helt vanliga företag som har tre specifika egenskaper som kännetecknar dem:

1) De har två affärsidéer. En som handlar om att integrera männsikor i arbetslivet och en annan tradtionell kommersiell affärsidé

2) De återinvesterar det mesta av vinsten i verksamheten

3) De ger långtidsarbetslösa och sjukskrivna jobb, delaktighet och självförtroende

Många hittar en väg tillbaka till arbete via de sociala företagen och kan sedan bidra med sin kompetens i andra företag som behöver arbetskraft.

Efter att ha jobbat med kommunala insatser för att hjälpa människor att få arbete var jag själv med om att starta två sociala företag och såg vilken potential det arbetssättet hade. Det ger otroliga resultat när människor själva får ta ansvar, arbeta utifrån den förmåga de har och kan stötta varandra. Efter det har det blivit många år med utveckling av sociala företag i fokus. Jag har sett hur företagen har utvecklats till att bli mer professionella både i sina uppdrag,  i att ta emot och stödja människor att i att komma in på arbetsmarknaden och i att driva sina affärsidéer. Idag tar de en självklar plats i det utvecklings- och tillväxtarbete som sker både lokalt, regionalt och nationellt.

Tillväxtverket har flera uppdrag för att bidra till kompetensförsörjning och integration, vi har också ett uppdrag att stödja utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag med målet att öka sysselsättningen.

Den 22 maj arrangerar vi Tylösandsdagarna tillsammans med region Kronoberg. Då har du chansen att få veta mer om hur arbetsintegrerande sociala företag kan bidra till att lösa några av vår tids stora samhällsutmaningar med hjälp av entreprenörskap. Vi ses där!

Christel Gustafsson från region Kronoberg och Margareta Wandel från region Östergötland är två av talarna på konferensen.

Eva Carlsson

Eva Carlsson

Arbetar med socialt företagande på Tillväxtverket och ansvarade tidigare för regeringsuppdraget att öka sysselsättningen i arbetsintegrerande sociala företag, ASF 2016-2018.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.