Tillväxtverket
Två män med en filmkamera på en filminspelning.

Din åsikt om filmpolitik och min om Sundsvall Filmfestival

Sverige har problem kopplat till film- och tevebranschen. Filmföretagens ekonomi har utvecklats mycket sämre än övriga näringslivet i flera år. Det görs även färre filmer i Sverige jämfört med omvärlden relativt sett, både svenska och internationellt producerade.

Omslag på rapporte Fler filminspelningar i Sverige

Film- och tevebranschens pressade läge ger in sin tur upphov till utebliven positiv utveckling i Sveriges regioner. Filminspelningar ger betydande effekter i de regioner där de sker. Positiva effekter uteblir även i de andra delbranscherna i den kulturella och kreativa sektorn. Filminspelningar ger kulturföretag möjlighet att driva exempelvis digital innovation i framkant. När filmbranschen nu krymper så blir det negativa värdet av uteblivna effekter allt större. Det är inte bra för någon.

Regeringen gav därför Tillväxtverket i uppdrag att utreda hur situationen kan förbättras. Nu har vi tillsammans med Svenska Filminstitutet tagit fram ett förslag, i rapporten Fler filminspelningar till Sverige.  Huvudproblemet är en snedvriden konkurrens som verkar till Sveriges nackdel. Det är dyrare att göra film här än på annat håll. Därför väljer internationella bolag att filma i andra länder. Till exempel var Game of Thrones-producenterna intresserade av att spela in på Gotland, men tog ett annat alternativ. Faktiskt väljer även svenska bolag att allt oftare  filma utanför Sverige. Till och med när handlingen egentligen utspelar sig i en svensk miljö, som i teveserien Gentlemen.

Dina synpunkter välkomnas

Regeringen har nu skickat vår rapport på så kallad remissrunda till mitten av maj. Det betyder att regeringen vill få in synpunkter från branschaktörer med flera. Alice Bah Kuhnke (kulturminister) och Mikael Damberg (näringsminister) lyfte fram betydelsen av synpunkter innan beslut, när de båda tog emot rapporten av oss.

Ta del av deras kommentarer och få rapporten presenterad i den här filmen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  Rapporten har skickats på remiss till alla som regeringen bedömer är främst berörda, men vem som helst får lämna in ett remissvarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag har senaste månaderna diskuterat rapporten på bland annat Filmpolitiskt toppmöte (i samband med Göteborg Filmfestival) och på Sundsvall Filmfestival.

Sundvall filmfestival viktig för identitet och platsutveckling

Sundsvall Filmfestival är ett helt nytt arrangemang från och med 2018. Festivalen lockade både tillresande och invånare. Jag tycker festivalen i sig blev ett bra exempel på filmens betydelse för identitet och platsutveckling. Plus att flera av festivalens seminarier och visningar belyste filmens betydelse för Västernorrland och andra regioner i Norrland. Bland annat diskuterades planer på att starta regional investering i produktion av film, och vad det skulle betyda för kulturliv och företag. Film Västernorrland ser stora möjligheter och undersöker att etablera en regional filmfond (roligt nog genom ett projekt som är finansierat med EU-pengar fördelade från mina kollegor på Tillväxtverket). Jag tror ökad filmproduktion i Västernorrland kan leda till synergier med den kompetens som samlats i Sundsvallsområdet kring visualisering och datateknik. Till skillnad från övriga film- och tevebranschen, så sker just nu en enormt explosiv tillväxt bland företag som arbetar med digital produktion av rörlig bild.

Förhoppningsvis kan problemen vändas till framgångar!

Klas Rabe

Klas Rabe

Kulturella och kreativa näringar

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.