Tillväxtverket
Kollage av kulturbilder

Kulturdriven tillväxt i Sörmland EU - och i Skåne

Jag har varit på besök i Katrineholm och Bryssel, inbjuden för att ge fakta och analys i två workshops. Temat var kulturens och de kreativa näringarnas betydelse för regional utveckling. Lika och olika möten, båda spännande! På båda platserna föreläste jag för folkvalda och anställda med regionalt utvecklingsansvar.

På plats i EU-parlamentet

Visst var det skillnad mellan lokalerna och antalet närvarande, från Safiren i Katrineholm till en konferenssal i EU-parlamentets jättebyggnad. Men deltagarnas nyfikenhet på hur kulturella och kreativa förmågor påverkar utvecklingen i regionen/regionerna var lika. Kulturskapandet ger viktiga effekter i landsbygdoch i städer, både i Lombardiet och i Sörmland. Kultur ger till exempel upphov till innovationer, sociala värden, ökning av platsens attraktivitet för invånare och investeringar. Jag upplevde en vilja till förnyad politik, till relevanta insatser, som kan stärka detta.

Drivkrafter i lokal utveckling

Mitt huvudbudskap var detsamma: vi måste förstå kulturella och kreativa verksamheter som drivkrafter i regional och lokal utveckling. De har stor innovativ potential för sociala och ekonomiska framsteg. Om offentligt ansvariga ordnar rimliga möjligheter för dessa förmågor att verka, så kan effekten bli en tillväxt som är mångdimensionell och därmed starkare än traditionell tillväxt. Idag, emellertid, så bromsas dessa effekter av att de yrkesverksamma måste brottas med onödiga hinder i stället för att fokusera på att utveckla det de är bra på. Offentliga aktörer behöver agera om vi vill få fram de positiva effekterna. Jag uppmanade bland annat till att stödja kreatörsnätverk och deras mötesplatser, utveckla insatser för mikroföretag, att stödja innehållsinnovation och social innovation vid sidan av teknisk utveckling. Också till att utveckla politik med helhetssyn på kulturdriven regional tillväxt, med mätpunkter som gäller även andra värden än ekonomiska.

Relevant budskap

Det är inte bara jag och Tillväxtverket som har kommit fram till att detta är ett relevant budskap. I EU-parlamentet talade jag främst som representant för en europeisk expertgrupp. Vi är i gruppen nära 50 sakkunniga från 26 EU-medlemsstater plus Norge. Gruppen har skrivit en rapport som ska publiceras nu under våren 2018, med policy-rekommendationer för kommande steg inom alla administrativa nivåer i EU. Det jag sade i Katrineholm och Bryssel är slutsatser som vi alla sakkunniga står bakom.

Värdet av konst och kreativa näringar

En region som har förstått värdet av konst och kreativa näringar för samhällsutveckling är Skåne. De var också inbjudna till både Sörmland och EU-parlamentet, för att föreläsa. Jag tror detta breda intresse för Region Skåne beror på deras mycket långsiktiga, och tvärpolitiska, sätt att jobba systematiskt med frågorna mot tydliga mål. Samtidigt som Region Skåne lika tydligt sätter kreatörerna och kulturskaparna i centrum: de utgår från att regionala utvecklingseffekter kan uppstå först när de yrkesverksammas och kulturföretagens potential får spelrum. Därifrån, från det fria skapandet, uppstår på köpet effekter inom kulturturism, digitala innovationer, design med nya material, sociala förbättringar. Med mera.

Ta del av rapporten från den europeiska expertgruppen inklusive det skånska exemplet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klas Rabe

Klas Rabe

Kulturella och kreativa näringar

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.