Tillväxtverket
Tre personer diskuterar framför en dator.

Öppna upp näringslivet och få fart på tillväxten!

Det finns en obalans i företagandet i Sverige. Färre kvinnor driver företag än män och statliga resurser går i betydligt större utsträckning till att främja företagande i traditionellt mansdominerade branscher. Statistiken visar att den vanligaste företagaren i Sverige 2018 är en man på över 30 år med svensk bakgrund. Han heter antagligen Anders eller Johan. Han är inte speciellt ofta föräldraledig och han kör bil till jobbet.

Så har det sett ut ett tag nu. Inget att höja på ögonbrynen åt. Frågan vi kan ställa oss är hur det påverkar utvecklingen av näringslivet? Tar vi vara på kvinnors och mäns fulla potential om de flesta företagarna och företagen stöps i samma form? Svaret är enkelt – nej.

När vi talar om kvinnors företagande hamnar vi lätt i diskussioner om hur kvinnor är i stället för i diskussioner om företagande och tillväxt. Alltför ofta avslutas de med att kvinnor som driver företag får en klapp på axeln och en uppmaning om att visa mer mod i olika situationer. Vi ska i stället uppmuntra de företagare som tillhör normen att bjuda in inte bara kvinnor utan också män från bredare grupper i sina nätverk så att de får tillträde till finansiering, styrelserum, löneutveckling, och möjlighet att få sina affärsidéer bedömda på ett likvärdigt sätt.

Tillväxtverkets undersökning ”Företagens villkor och verklighet” från 2017 stärker bilden av vem som driver företag i Sverige. 72 procent av de svenska företagen drivs av män. För att problematisera orsakerna till att statistiken ser ut som den gör måste vi dock lyfta blicken och se till andra faktorer än kön. Det handlar också om att se frågorna ur ett intersektionellt perspektiv (ett normkritiskt perspektiv där vissa faktorer får större betydelse än andra) där exempelvis glesbygd och storstäder, ålder och bakgrund spelar stor roll. Företagare utanför normen, det vill säga kvinnor, företagare med utländsk bakgrund och unga, samt företag som vill använda nya affärsmodeller eller organisationsformer, har svårare att få stöd och finansiering för sitt företagande.

Men det finns positiva nyheter också. Riktigt häftigt är att vår egen databas med statistik om operativa företagsledare, visar att antalet anställda i företag som drivs och leds av kvinnor med utländsk bakgrund har ökat med 92 procent mellan 2006 och 2014. I företag där företagsledaren är en man med svensk bakgrund är ökningen bara 1,3 procent.

På Tillväxtverket arbetar vi utifrån en strategi som heter ”Öppna Upp! - Nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor 2015-2020”. Strategin visar just på fördelarna med en mångfald av företagare och företagsformer. Vi måste öppna upp näringslivet, utmana normer om vad som är tillväxtskapande företagande och förändra attityder om vem som kan starta lönsamma företag för att Sverige ska stå bättre rustat i en föränderlig tid.

Idag är det den internationella kvinnodagen, men på Tillväxtverket jobbar vi varje dag för att kvinnor och män, oavsett ålder och bakgrund, ska kunna starta och driva företag på lika villkor.

Skribenter: Rosi Hoffer och Emma Flod Tillväxtverket

Rosi Hoffer

Rosi Hoffer

Projektledare för uppdrag inom jämställd regional tillväxt. Arbetade med det tidigare uppdraget Främja kvinnors företagande och den nationella strategin Öppna Upp.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.