Tillväxtverket
Tre unga personer går i en glaskorriodor.

Leta efter kompetens på nya ställen

Brist på arbetskraft är just nu det största tillväxthindret för företagen. I en färsk rapport som jag har skrivit för Tillväxtverket lyfter vi fram att det krävs nya grepp för att förbättra företagens kompetensförsörjning.

Många tycker kanske att det inte är så konstigt att det är svårt för företagen att hitta personal nu när vi befinner oss på toppen av en högkonjunktur. Men det oroande är att arbetslösheten trots rekordmånga lediga jobb inte vill gå ned lika mycket som under tidigare högkonjunkturer. Gör vi ingenting åt detta riskerar vi att hämma tillväxten både i landet i stort och regionerna. Vad kan vi då göra?

Våga styra dimensioneringen av olika utbildningar

Antalet personer som går på gymnasiets olika inriktningar styrs numera nästan helt av söktrycket. Detta leder till att allt för många till exempel går utbildningar med inriktning mot kultur och media där det är svårt att få jobb, medan allt för få går praktiska utbildningar med inriktning mot till exempel bygg där det finns jobb. Här tror jag att staten och andra offentliga aktörer måste våga styra dimensioneringen av olika utbildningar mer.

Förändra kulturen i olika yrken

Branscher som bygg, tillverkning, transport och IT har svårt att få tag i personer med rätt kompetens. Samtidigt ser vi att antalet kvinnor som har utbildningar som är inriktade mot dessa branscher är ganska få. Av de kvinnor som ändå utbildar sig inom dessa områden väljer en betydligt större andel än bland männen att jobba i andra yrken som saknar matchning till deras utbildning. Mycket tyder på att kraftig övervikt för det ena könet i en viss bransch lätt leder till en kultur och attityder som skrämmer bort det andra könet. Detta är något som jag tror att samhället i stort och branschorganisationerna måste jobba mer med om man ska kunna förbättra kompetensförsörjningen. Tillväxtverkets uppdrag att stödja insatser för att få unga att se industrin som en potentiell framtida arbetsgivare är ett sätt att arbeta med kompetensförsörjning på lång sikt, men fler insatser behövs, inte minst insatser som leder till attitydförändringar.

Företagen borde tänka mer strategiskt

Många små och medelstora företag saknar ett strategiskt tänkande när det gäller frågor som rör kompetensförsörjningen. När Lasse eller Lisa slutar så vill företagen ofta anställa nya personer med samma kvalifikationer som de som slutar. I stället borde fler företag försöka tänka nytt och mer strategiskt. Kanske är det Fatima och Carlos som ska anställas istället? Och kanske ska de inte göra exakt samma saker som Lasse och Lisa gjorde? Att jobba strategiskt med sin kompetensförsörjning är ett sätt att säkra framtidens kompetens. Här skulle offentliga aktörer kunna bistå med insatser och råd. Tillväxtverket har just nu ett uppdrag att stödja små och medelstora industriföretag att påbörja sitt strategiska kompetensförsörjningsarbete. Liknande insatser borde kunna genomföras inom fler branscher.

Stärk insatserna för att validera utlandsföddas kompetens

Utlandsfödda jobbar betydligt oftare i yrken som inte har någon matchning med deras utbildning. Detta är ett resursslöseri eftersom många i denna grupp har långa utbildningar med sig från hemlandet. Ett problem är att dokumentationen av dessa utbildningar ofta är bristfällig och att det därför är svårt för potentiella arbetsgivare att värdera den. Därför borde dessa personers kompetens kartläggas mer noggrant och valideras i ett tidigare skede än idag. Tillväxtverket stödjer det här på både regional och nationell nivå, bland annat genom stöd till det regionala kompetensförsörjningsarbetet och genom att stödja utvecklandet av modeller för enklare vägar till jobb och kompetens men mer kan göras för att påskynda dessa metoder.

Det måste också bli lättare att gå kompletteringsutbildningar mitt i livet. Ibland behövs bara en kortare kompletterande kurs för att öka chanserna till jobb väsentligt. Idag är detta mycket svårt eftersom antalet terminer man kan ta studiemedel är begränsade eller att man riskerar att trilla ur a-kassan. Individuella kompetenskonton som diskuterats i årtionden skulle kunna vara en lösning på denna problematik.

Oroande är att det främst är de företag som vill växa som ser tillgången till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder. Det rör sig ofta om innovativa företag med stark framtidstro. Gör vi ingenting åt detta riskerar vi att hämma tillväxten både i landet i stort och i regionerna.

Jan Persson

Jan Persson

Analytiker och huvudförfattare till rapporten Rätt kompetens till företagen - En temarapport om Företagens villkor och verklighet 2017.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.