Tillväxtverket
Kvinna håller en presentation i Tillväxtverkets lokaler.

Att mötas för en konkurrens­kraftig industri

Möten mellan människor är viktigt även i näringspolitik. Vi behöver mötesplatser och träffas ibland för att diskutera de utmaningar som är viktiga för företagen och deras konkurrenskraft. För många industriföretag handlar det ofta om kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Och att ta vara på digitaliseringens möjligheter för att bli effektivare och smartare.

Den 8-9 februari bjöd vi in till mötet Tema Smart industri. Drygt 80 personer från hela landet deltog med fullt fokus på industrin och de möjligheter som finns i Smart industri, regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Det är när det blir en kritisk massa av kunskap och engagemang hos olika aktörer som jobbar med att främja näringslivets konkurrenskraft runt om i landet som förändringskraften blir tillräckligt stark.

Robotlyftet

Vi jobbar sedan 2016 med fem regeringsuppdrag. Det är många runt om i landet som är involverade i Digitaliseringslyftet, Smart industri i regionerna och övriga uppdrag. De regionalt utvecklingsansvariga, Teknikföretagen, IF Metall, IUC, Swerea, RISE, Almi och flera andra organisationer genomför insatser till nytta för företagen.

I slutet av januari fick vi två nya regeringsuppdrag. Det ena heter Robotlyftet och handlar om att öka kunskapen om automation/robotisering och att öka automationsgraden i små och medelstora industriföretag. Det andra är en fortsättning på Smart industri i regionerna, där regionernas engagemang är helt avgörande. På mötet fick vi fick också en inblick i hur man jobbar med industrin i andra länder. Vi är inte ensamma i världen med att se de små och medelstora industriföretagen som avgörande för vårt lands fortsatta konkurrenskraft.

Ny fakta om industrin

Vi släppte också en ny rapport från Företagens villkor och verklighet 2017, en temarapport om industrin - Innovativ industri som vill växa. Den visar att de små och medelstora industriföretagen ser optimistiskt på sin framtid. Ett problem är dock tillgången till arbetskraft. De små industriföretagen vill anställa men hittar inte folk. Och industriföretagen är mer spridda i landet än de flesta andra branscher och därför mer beroende av tillgång till bostäder, god infrastruktur och annat som skapar goda livsvillkor för människor.

En ny affärsmodell

En höjdpunkt var också Samuel Holmström, vd vid Lundqvist Trävaru i Piteå. Han föreläste om hur digitaliseringen har lett till en helt ny affärsmodell för företaget. Det var inspirerande och lärorikt att se vad som kan hända när spelutveckling möter en traditionell bransch. Det blir något helt nytt!

Grupp människor som samarbetar

Nätverk och kunskap

Det är ny kunskap, nya kontakter och den goda stämningen jag bär med mig från mötet i förra veckan. Jag har läst någonstans att man inte alltid minns vad folk säger och gör men man minns vad andra får en att känna. Kraften till förändring fanns på Västgötagatan – i mötet mellan de som tror på industrins framtid och som annars inte hade träffats.

Gunilla Thorstensson

Gunilla Thorstensson

Projektledare för Tillväxtverkets samlade arbete med smart industri och olika entreprenörskapsfrågor.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.