Tillväxtverket
Fyra person pratar i ett växthus.

Språkstöd framgångs­­faktor på Karintorps tomater

Närmare 30 procent av Sveriges små och medelstora företag anger att svårigheten att hitta personer med rätt kompetens är det största tillväxthindret. Uppdraget Enklare vägar till jobb och kompetens ska främja modeller/metoder för att skapa enkla jobb och enklare vägar till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Under 2017 har Tillväxtverket på regeringens uppdrag finansierat 41 projekt som under några intensiva månader jobbat med att utveckla nya sätt att snabba på processen för nyanlända och långtidsarbetslösa att få jobb. Den andra sidan av myntet är förstås att fler företagare får hjälp att hitta kompetens och kan stärka sin produktion.

Det är ett väldigt spännande uppdrag att få arbeta med. Svåra uppgifter att lösa förstås men fantastiskt att se vilket engagemang det finns hos så många olika aktörer i samhället. Bland projektägarna finns företag, offentlig sektor och ideell sektor.

Besök på Karintorps tomater

Vi som arbetar med uppdraget har kunnat följa utvecklingen främst genom projektens egna rapporter men vi har också hunnit med att besöka några av dem. Till exempel så besökte vi i oktober Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro och deras projekt Matchning mot jobb. I samband med det besökte vi Karinstorps tomater utanför Örebro, där säsongens sista tomater snart skulle skördas i de stora växthusen. Redan på gårdsplanen möts vi av de två nyanlända med tidigare erfarenhet av lantbruk som ägarna, familjen Groenewegen, kunnat anställa med hjälp av projektet Matchning mot jobb.

Flera framgångsfaktorer

Med vid besöket är Susanna, projektledare, Håkan som tidigare varit lantbrukslärare och nu fungerar som praktiksamordnare och coachen/tolken Ihab. Tillsammans har de ett svårslaget nätverk och kunskaper för att få till stånd en bra matchning av arbetsuppgifter och kompetens. Med sina respektive kompetenser kan de ge stöd till både nyanlända och lantbrukare. En kurs i yrkessvenska med särskilt fokus på säkerhet är en del i metoden men hög tillgänglighet i telefon för mer akuta språkrelaterade situationer har varit en av framgångsfaktorerna.

Fördelarna överväger

Samtalet i växthuset rör sig mellan frågor som den godaste tomaten, att arbeta tillsammans utan ett gemensamt språk och lantbrukens särskilda förutsättningar att anställa i en näringsverksamhet som är så säsongsbetonad. Alla verkar eniga om att det finns hinder av olika slag men att fördelarna överväger. För oss handläggare från Tillväxtverket var det lite skönt att konstatera att projektmedlen verkar göra nytta för både lantbrukare och nyanlända.

Ett Sverige som jobbar

7-8 december deltar Tillväxtverket i konferensen Ett Sverige som jobbar, som anordnas av IFS på China teatern i Stockholm. På konferensen diskuteras hur arbetsmarknaden kan anpassas och hur näringsliv och politik behöver samarbeta för att möta framtidens utmaningar och möjligheter, så att fler nyanlända kommer i arbete. Under konferensen kommer flera goda exempel att lyftas, bland annat kommer programmet Enklare vägar till jobb att diskuteras under en workshop. Kom gärna på konferensen och var med och diskutera dessa frågor!

Läs mer om uppdraget Enklare vägar till jobb och kompetens

Anmäl dig till konferensen Ett Sverige som jobbarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eva Johansson

Eva Johansson

Handläggare med ansvar för att genomföra uppdraget ”Enklare vägar till jobb och kompetens”


Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300