Tillväxtverket
Kvinna som renoverar fönster.

Starka röster om företags villkor

På ett fullsatt frukostseminarium som jag modererade den 27 september presenterade vi resultatet av Sveriges största företagarundersökning, Företagens villkor och verklighet. Rapporten ger 10 000 företagare en gemensam röst.

Företagens syn på sina hinder och möjligheter illustreras i antal och andelar, fördelade i tabeller, diagram och kartor. Det är ett fantastiskt kunskapsunderlag för oss alla som runt om i landet jobbar med företagens konkurrenskraft och utveckling.

Stora skillnader mellan branscher och regioner

Rapporten visar att nästan 70 procent av företagen vill växa. Intresset för att växa ökar med företagets storlek. Soloföretagare är mindre pigga på att växa genom att anställa. 28 procent av företagen anser att brist på arbetskraft är det största tillväxthindret, tätt följt av lagar och myndighetsregler, 24 procent. Det är stora skillnader beroende på företagsstorlek, branscher och regioner.

Levande berättelser 

Riktigt verkligt och angeläget blir det när fakta i rapporten matchas med företagarnas egna berättelser och exempel. I ett panelsamtal på seminariet deltog två företagare, Jessica Sannö, verksam inom naturturism i Tiveden och Raymond Fernström, som driver ett industriföretag sedan 43 år i Norrtälje. Deltog gjorde även vår närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna. I panelsamtalet blev de hinder och möjligheter som vi lyfter fram i rapporten konkreta och tydliga.

Regler som tynger

Jessica Sannö berättade att på landsbygden handlar företagande om så mycket mer än att driva ett lönsamt företag. Då jobbar man också med landsbygdsutveckling. Anställda behöver någonstans att bo, barn behöver förskoleplats. Infrastrukturen är en inte självklarhet på samma sätt som i större städer. Naturturism med djurhållning, mathantering, boende för gästerna med mera aktiverar en rad regelverk, som är krävande att förhålla sig till.

Kompetensförsörjning en flaskhals

För många industriföretag är kompetensförsörjningen ett stort hinder. Att hitta rätt person med rätt kompetens i rätt tid är ofta svårt och unga är generellt sett ointresserade av att jobba inom industrin, menade Raymond Fernström. Han berättade att företaget ofta får internutbilda nyanställda under ett år. Hård konkurrens från låglöneländer är en ständig utmaning för tillverkningsföretag, men att många företag nu väljer att ta också hem sin produktion från Kina. Närings- och innovationsministern betonade att industrin går väldigt bra – ett kärt problem även om det leder till flaskhalsar! Regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri bidrar till att sätta fokus på industrins betydelse för Sveriges konkurrenskraft.

Trygghetssystemet släpar för företagare

Skillnaderna i villkoren mellan företagare och anställda för fortfarande alltför stora, till exempel vid föräldraledighet och sjukdom. Trygghetssystemets betydelse kan inte nog betonas, menade Jessica Sannö. Mikael Damberg höll med. Regeringen vill stärka företagarnas möjligheter till ersättning under företagets tre första år.

I mitt jobb tycker jag att det roligaste som finns är att träffa företagare, som vill, gör och tar ansvar för företaget, de anställda och sin plats i världen. Då klappar mitt byråkrathjärta lite extra hårt.

Läs om undersökningen Företagens villkor och verklighet

Rapporten Företagens villkor och verklighet

Undersökningen presenteras vid Tillväxtverkets frukostseminarium, se filmen på youtube

Gunilla Thorstensson

Gunilla Thorstensson

Projektledare för Tillväxtverkets samlade arbete med smart industri och olika entreprenörskapsfrågor.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.