Tillväxtverket
Skylt på en cafedörr som det står Open på.

Nyvunna vänner får företagen att växa

Min familj hade nyligen besök av en av våra nyvunna vänner, en kille från Eritrea. Han och hans två kompisar har nästan blivit som en del av vår familj. Vår vän berättade att nu har även hans syster flytt från sitt hemland.

Det finns förstås en stor oro över hur det ska gå för systern där hon nu är någonstans. Flykten har satt stora spår i vår väns liv. Han vet exakt vad systern har att gå igenom.

Genom vår vän upplever jag på nära håll hur svårt det är att komma in i samhället. Systemet är inte alltid anpassat för att på ett smidigt och enkelt sätt kunna ge alla en ärlig chans.

Under 2015 sökte över 160 000 personer asyl i Sverige. På Tillväxtverket har vi under en längre tid drivit ett kreativt och engagerat arbete för att hitta nya metoder, modeller och samarbeten för att underlätta nyanländas vägar till jobb och företagande.

Alla har flytt från något. Ett hem, ett arbete eller kanske ett livsverk. Från hemlandet har de med sig erfarenhet, kunskap och nätverk. De har jobbat, drivit företag och utbildat sig. Nu har vi fått möjligheten att ta vara på den kompetensen i vårt samhälle. Att inte göra det vore ett stort slöseri.

Ett av de största hindren för att företag ska växa i vårt land är svårigheten att få tag på rätt kompetens. Matchningsproblematiken är ett hinder mot svensk tillväxt. I dag finns bristyrken i flera branscher. Det är ytterst en fråga om tillväxt och svensk konkurrenskraft. Vi behöver nyanländas kompetens för att få fram nya företag. Det behövs en mångfald av affärsidéer, till exempel för internationalisering av företag. Små och medelstora företag behöver också bättre tillgång till rätt kompetens.

I Tillväxtverkets insatser har vi på kort tid lyckats med ganska goda resultat. Det har skapats över 100 praktikplatser, ett 20-tal anställningar och ett 80-tal företag. Vi samarbetar också med ett 40-tal aktörer som under året kommer att utveckla modeller för enklare vägar till jobb. Det handlar om att matcha utbudet av kompetens med efterfrågad kompetens. Det här är bara början. Vi kommer nu att använda de nya erfarenheterna för att skapa ännu bättre resultat.

Vad är då ett bra resultat? För mig är det när personer lyckas etablera sig på arbetsmarknaden, som anställd eller företagare, utifrån sin egen kompetens. Jag hoppas att jag både i yrkes- och privatlivet kan fortsätta att stötta företagandet i Sverige genom att jobba med insatser för inkluderande tillväxt.

Vår familj har via nätverk hjälpt vår nyvunna vän från Eritrea och några av hans vänner att komma in i olika idrottsklubbar och på relevanta utbildningar och praktik. Kontakter och nätverk behövs för att kunna bli en del i samhället och komma in på den svenska arbetsmarknaden, som företagare eller anställd. Om vi lyckas ta vara på de kunskaper, kompetenser och erfarenheter som nyanlända har med sig så kan vi göra Sverige starkare.

Helena Brenfors

Helena Nyberg Brehnfors

Enhetschef Entreprenörskap

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.