Tillväxtverket
Kollaget av kulturbilder.

Kultur och kreativt innehåll i vår digitala tid

Vill du få nätverk och kunskap för att stärka kultur och kreativt innehåll i vår digitala tid? Delta i konferensen Digitaliseringens möjligheter den 31 maj - 1 juni.

Kulturellt och kreativt innehåll har blivit den största intäktskällan i den digitala ekonomin, globalt sett. Kreatörer har ofta lättrörliga kompetenser och digitala produkter. De kan nå globala marknader och samtidigt driva sin kreativa verksamhet på landsbygden. Kreatörerna kan också tillföra avgörande utveckling för samhällsekonomins omvandling – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Och möjligheterna tycks öka.

Kulturskapare och kreativa företag från Sverige har legat långt fram i de här sammanhangen både när det gäller kulturell och digital kompetens. Men vi är inte ensamma. Digitaliseringen förändrar marknaderna samtidigt som den internationella konkurrensen inom området tilltar. Till exempel i USA har värdet av de kulturella och kreativa företagens produktion ökat med 32,5 procent mellan 1998 och 2013, och den snabbaste och största ökningen just nu tycks ske i Asien. Flera regeringar i Europa genomför näringspolitiska riktade åtgärder för att stärka sina kulturbranschers konkurrenskraft.

Jag vill tipsa om en unik chans att diskutera digitala möjligheter för svenska aktörer: ett fysiskt möte under 2 kvällar och 2 dagar. Du får träffa myndigheter och företagare samt regioner och kulturskapare ansikte mot ansikte. De kan hjälpa dig att bli bättre på det du gör för att nå ut med svensk kultur och svenskt kreativt innehåll, och se till att utvecklingsinsatser lönar sig.

Patent- och registreringsverket (PRV), som är Sveriges centrum för immaterialrätt, finns på plats för att diskutera upphovsrätt på digitala marknader. Darja Isaksson, känd digitalstrateg och ledamot i regeringens innovationsråd, kommer föreläsa om kreatörers möjligheter i de digitala förändringarnas tid. Business Sweden, som är statens och näringslivets bolag för att främja svensk export, skickar Helen Rönnholm för att ge kunskap om "born globals" inom musik, dataspel och film med mera. Du kan träffa politikern Niklas Nordström (S), som länge varit drivande för att lyfta fram betydelsen av kulturella och kreativa företag, tillsammans med en lång rad offentliga kultur- respektive näringsansvariga tjänstepersoner från olika delar av Sverige.

Några av de digitalt utforskande företagen och organisationerna från den kreativa sektorn som du kan komma i samtal med är: Nya musikföretaget One Perfect Song, Guldäggsbelönade pr-byrån Vinter, Dramatikerförbundet, kulturarvs-/VR-utvecklande digitala producenten Samuraj, postproduktionsbolaget Ljudbang, Konsthantverkscentrum, Silba Siida från Jokkmokk.

Sveriges skickliga kulturskapare, all kunskap och kraft i företag som bygger på kulturella kompetenser, betyder mycket för vårt samhälle. Nya alster och tjänster inom musik, film, design och slöjd leder till mer kultur och ökad svensk export. Innovationer inom svenskt dataspel, kulturarv, manus, mode och medieinnehåll gör att hela Sverige kan leva också på 2010-talet.

Digitaliseringen gör det möjligt för kulturföretag att skapa på nya sätt, att nå ut mer i världen och ta världen till Sverige. Samtidigt ökar den internationella konkurrensen och den olagliga konkurrensen. Vi i Sverige måste bli bättre på att ta vara på skaparkraften, de kulturella kompetenserna och digitaliseringens möjligheter.

Det är därför som Tillväxtverket och Region Norrbotten tillsammans arrangerar en konferens för att diskutera vad vi kan göra i Sverige för att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Anmäl dig du också!

Se hela programmet här….

Klas Rabe

Klas Rabe

Kulturella och kreativa näringar

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.