Tillväxtverket
Kvinna som sitter på ryggen på en man vid en åker.

Mirakelkur för landsbygden

Det finns inte ett enskilt mirakelpiller för att stärka landsbygden, dess företag och de människor som bor och verkar där. Det finns inte ens bara en typ av landsbygder. Så varför skulle det vara enkelt? 

Om du tycker att det blåser lite kallt när du går runt och tittar på din gård och står inför tanken att spika upp en vägg. Då behöver du förmodligen både skruv, spik, vattenpass och hammare. Men du behöver också kunna, vilja och förstå hur du ska lösa uppgiften för att lyckas.

De kalla vindarna

Landsbygdskommittén har förstått och visat på de kalla vindarna som slår mot vår landsbygd. Den har förtjänstfullt visat på både styrkor och svagheter som vi har att hantera. En bra ritning har skissats med många förslag som skulle vara både värmande och skyddande om de genomfördes. Kommittén levererar nödvändiga förslag för att stärka näringsliv, digital kommunikation och transporter, för att säkerställa kompetensförsörjning, hantera offentliga välfärdstjänster med mera.

Utvecklingskraft och framtidstro

Förslag som sammantaget skapar utvecklingskraft och framtidstro. Ingen tvekan på viljan och i de flesta fall förståelsen för vad som behövs. Visst kan några tänkta mått på virket behöva förstärkas och några spikar borde kanske bytas ut till förmån för mer lämpad skruv. Men i stort är kommittén rätt ute i de flesta förslagen. De förslag som vi på Tillväxtverket avstyrker bygger mer på att vi förvisso delar problembilden, men ser möjligheter till ett annat och bättre genomförande.

Bygga en vägg

Det som vi invänder oss mest mot är relationen mellan den föreslagna landsbygdspolitiken och den redan existerande regionala tillväxtpolitiken. Varför bygga en vägg om det blåser, istället för att gå inomhus i det hus som redan står på gården? Varför bygga upp parallella strukturer, istället för att fundera hur jag vill ha möblera och värma upp mitt befintliga hus? I Sverige har vi sedan flera år tillbaka en regional tillväxtpolitik som uttryckligen ska utgå från att stärka gles- och landsbygder. En politik som omfattar ett stort antal politikområden och ställer krav på myndigheter och sektorer.

Det regionala utvecklingsansvaret

Den regionala tillväxtpolitiken genomförs med regional utgångspunkt genom det vi kallar – det regionala utvecklingsansvaret. Detta ansvar är inte bara ett regionalt ansvar, det är en statlig uppgift som ligger på regional nivå att genomföra i samspel med bland annat nationell nivå. Ok, vi kan absolut erkänna att det inte fallit ut till fullo. Den regionala och den nationella nivån har mycket mer att göra för att lyfta gles- och landsbygders fulla utvecklings- och tillväxtpotential. Men det är inte givet att ett politikområde självt såsom landsbygdspolitiken är tänkt, eller exempelvis en landsbygdsdelegation är svaret vi söker.

Pricksäkra verktyg

Vi anser att det tvärtom riskerar att bli både kontraproduktivt och ineffektivt. Vi anser inte att kommittén har belyst hur den tänkta landsbygdspolitiken ska agera sida vid sida med den regionala tillväxtpolitiken. Vi anser inte att kommittén har beaktat det regionala utvecklingsuppdraget och hur dagens brister i detta skulle kunna rättas till med pricksäkra verktyg inom en komplementerande landsbygdspolitik.

Rätt statligt ansvar

Nej, vi vill inte ha mindre av statligt ansvar. Vi vill ha rätt statligt ansvar och ett statligt ansvar som bygger vidare på den regionala tillväxtpolitikens styrkor. Om det blåser där ute - bygg inte en ny vägg. Använd virket och verktygen till att stärka upp ditt befintliga hus. För det är inte säkert att det kommer att blåsa mindre i morgon. Och Sverige behöver landsbygder som står stabilt både vågrätt och lodrätt när vinden tilltar.

Landsbygdskommitténs slutbetänkande

Tillväxtverkets remissvar

 

Lars Wikström

Lars Wikström

Avdelningschef Regioner, med en bred och djup kunskap om regionala tillväxtfrågor och EU-satsningar i Sverige.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300