Tillväxtverket
Kvinna och man i en industrilokal.

Nyfiken på smart industri?

Jag är en nyfiken typ. Det har jag nytta av nu för det händer en väldig massa inom industrin. Vi har dessutom fem uppdrag inom Smart industri, regeringens nyindustrialiseringsstrategi, och är inne i en intensiv fas. 

Mitt jobb är att koordinera uppdragen så att vi jobbar smart och samlat för bästa möjliga resultat. Den fjärde industriella revolutionen pågår för fullt.

Stora möjligheter

Digitaliseringen innebär stora möjligheter för våra små och medelstora industriföretag, drygt 52 000 till antalet och spridda över hela landet. Konkurrensen på marknaderna är stentuff. Men nu finns en rik flora av digital teknik tillgänglig som möjliggör en mer flexibel och effektiv produktion, helt avgörande för företagens konkurrenskraft.

Koppla samman

Internet of Things innebär olika möjligheter att använda data och att koppla samman system. En ökad automatisering kan även kompensera för det faktum att Sverige internationellt sett är ett höglöneland.

Mitt uppe i vardagen

Men de flesta företag är mitt upp i vardagen – det är inte alltid så lätt att lyfta blicken och konkretisera och formulera vad man ska göra och hur man ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter i det egna företaget. I alla företag finns inte heller den beställarkompetens som krävs. Det behövs även mötesplatser och ny kunskap.

Rekord på Monteringskonferensen

Mycket av detta kom upp på Monteringskonferensen den 15 mars i Stockholm, med rekordmånga deltagare, över 200 från nästa 50 företag. Monteringsforum är ett nätverk med 300 medlemmar/företag som verkar inom monteringsområdet. Temat för dagen var ”Digitalisering i monteringen – mer än bara automation?”

Delade ut pris

Göran Johnsson delade ut Svenska Monteringspriset till Jens Berntsson på Volvo Penta i Vara och Jesper Broberg, leverantör till Volvo Penta. Jag var där för att berätta om regeringens nyindustrialiseringsstrategi, Smart industri och vad vi gör på Tillväxtverket kopplat till Smart industri. Jag fick flera frågor efteråt som visar på att intresset är stort.

Smarta exempel som inspirerar

Med våra insatser bidrar vi till industrins förnyelse med fokus på digitalisering och strategisk kompetensförsörjning. Just nu pågår två utlysningar som vi hoppas ska leda till konkreta utvecklingsmöjligheter för små och medelstora industriföretag. Ett annat av den fem regeringsuppdragen handlar om att synliggöra företag som kommit långt i sin industriella utveckling och som kan inspirera andra industriföretag att sätta igång ett utvecklingsarbete.

Digital förslagslåda

Lämna gärna dina tips på framgångsrika företag och lösningar i vår digitala förslagslåda för smarta exempel på www.tillvaxtverket.se/smartindustri – ditt tips kan bli en film eller en artikel som vi sprider i våra kanaler.

Och för dig som vill veta mer: Våra fem uppdrag för industrins förnyelse

Gunilla Thorstensson

Gunilla Thorstensson

Projektledare för Tillväxtverkets samlade arbete med smart industri och olika entreprenörskapsfrågor.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300