Tillväxtverket
Kläder på klädhängare.

Lånegarderober är det nya svarta

När Språkrådet publicerade nyordslistan för 2016 visade det sig att den cirkulära ekonomin skapat en helt egen språktrend med begrepp som lånegarderob, matsvinnsbutik och uberisering.

”Affärsmodeller” är ett annat begrepp som, gammalt som gatan, inte fanns på listan, men som nämndes i var och varannan utredning, strategi och policypaket kopplad till cirkulär ekonomi.

Nyckel i omställningen

Dessa affärsmodeller – ofta beskrivna som nya, resurseffektiva, digitala och delande – lyfts fram som en nyckel i omställningen från en linjär ekonomi till en cirkulär sådan. Tyvärr sällan med någon mer konkretisering eller skarpare slutsats än att de, vilka de nu än är, ”behöver främjas”.

Svensk anpassning

Desto gladare blev jag när jag förra våren blev påmind om RESOLVE-modellen som figurerar i Ellen MacArthur Foundations rapport Growth Within. Och än gladare blev jag när Deutsche Post Stiftung som står bakom modellen gav Tillväxtverket tillåtelse att använda den för att göra en svensk anpassning.

RESOLVE-modellen

Skiss över Resolve-modellen. Information om Resorve-modellen finns i den anslutande texten på sidan.

Klicka på bilden för större format.

Stöttar cirkulär ekonomi

Fördelen med RESOLVE-modellen är att den översiktligt visar på olika strategier för att utveckla affärsmodeller som passar in i och stöttar en cirkulär ekonomi. Den visar att cirkulära affärsmodeller är mer än återvinning, återanvändning och delande, att användningen av digitala lösningar är en förutsättning liksom övergången till förnybar energi, resurser och material.

Jobba på flera fronter

Den visar också att företag som vill använda epitetet cirkulär måste jobba på flera fronter. För visst är Tesla en fantastisk uppvisning i hur byte till ny teknik öppnar för minskade utsläpp och ökad användning av förnybara energikällor. Men vad skulle hända om Tesla dessutom gav sig på en delningsmodell och skulle sälja transporter snarare än bilar? Och vad skulle det innebära om MatHem levererade sina bruna kassar och Sellpy hämtade upp sina blå med eldrivna fordon? Faktum är att Mathem faktiskt redan börjat gå över till eldrivna fordon. 

Framtidssäkrad affärsmodell

RESOLVE-modellen kan ses som en guide för företag som vill framtidssäkra sin affärsmodell, men den ger också en hint till näringslivsutvecklare, miljöstrateger och företagens vänner om att främjandet av cirkulära affärsmodeller troligen lär sker under annan flagg än just ”främjande av cirkulära affärsmodeller”.

Utmaning för det offentliga

Snarare är det genom insatser som till exempel ”omställning till förnybar energi”, ”digitalisering” och ”spridning av miljöteknik” som den cirkulära ekonomin förverkligas. Utmaningen för det offentliga blir att hålla koll på helheten samtidigt som man måste jobba med olika delområden och verktyg, anpassat efter branschers skiftande behov.

Johanna Giorgi

Johanna Giorgi

Johanna Giogi har tidigare arbetat med Hållbar utveckling på Tillväxtverket.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300