Tillväxtverket
Kinesisk turist i tält.

Så möter vi konkurrensen om världens turister

Sverige har massor av fina besöksmål och upplevelser att erbjuda, både i våra storslagna natur- och kulturbygder och i storstäderna. Och turismen fortsätter att öka i Sverige.

Den senaste statistiken visar totalt 62 miljoner övernattningar i Sverige under 2016 en uppgång med tre procent jämfört med året innan. De långväga besökarna ökar mest. I fjol var mer än var femte besökare som övernattade i Sverige från ett utomeuropeiskt land.

Stark tillväxttrend

Besöken från Kina har blivit tre gånger så många under de sju senaste åren. Sverige ligger på nionde plats bland kinesernas utlandsdestinationer i Europa. Tillväxttrenden under de senaste åren är stark och besöksnäringen kommer fortsätta att spela en viktig roll för vår ekonomi och nya arbetstillfällen

Globaliseringen sätter ett allt tydligare avtryck i resandet och konkurrensen om de internationella turisterna är hård. Hela världen konkurrerar om fler och fler människor som får råd och möjlighet att resa. Den moderna globala resenären ställer höga krav på enkla och lättillgängliga system för att inspiration, information och möjligheten att boka en resa.

Hållbara upplevelser

Kraven på hållbara transporter och hållbara upplevelser kommer också att bli allt hårdare. Här finns en rad utmaningar för Sverige och andra länder att hantera – och där ska vi på Tillväxtverket naturligtvis vara med och bidra allt vad vi kan.

Vi behöver veta vad den internationelle besökaren letar efter och vad hen är beredd att betala för. Vad är värdeskapande för besökaren? Vilka marknader har störst potential för inresande till Sverige? Dessa analyser ska ligga som grund för insatser för att utveckla utbudet på den svenska marknaden.

Nya resemönster

En del vet vi redan. Tillväxtmarknader, inte minst i Asien, förväntas skapa ökat tryck inom internationellt resande och turism. Utvecklingen på tillväxtmarknader runt om i världen förväntas skapa nya resemönster, nya innovationer och nya destinationer för resande. För Sveriges del innebär denna utveckling stora möjligheter.

Just nu jobbar vi med utveckling av attraktiva platser och upplevelser för internationella besökare på flera sätt. Det handlar om insatser som Stärkt lokal attraktionskraft och Hållbar produktutveckling inom natur- och kulturturism, som är ett nytt fyraårigt regeringsuppdrag.

Bättre förutsättningar

Genom samverkan med externa partners som regioner, andra myndigheter och statliga bolag försöker vi även skapa bättre förutsättningar inom områden som regeltillämpning, goda transportlösningar, finansieringslösningar, statistik och gemensam kunskapsutveckling.

För den positiva utvecklingen är ingen självklarhet framöver. Vi behöver utveckla mer kunskap och ännu spetsigare insatser och lösningar som prickar rätt. Tillsammans kan vi hitta vägar för att öka kunskapen om hur vi gör Sverige ännu mer attraktivt.

Statistik - Turismåret 2016

Helena Brenfors

Helena Nyberg Brehnfors

Enhetschef Entreprenörskap

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300