Tillväxtverket

Två sidor av samma mynt

Offentlig service tillhandahålls i allt högre grad digitalt. Samtidigt som utbudet av dessa tjänster ökar är det minst lika viktigt att säkerställa användningen av tjänsterna.

I Region Västerbotten pågår ett spännande arbete med digitalisering. Här jobbar man med att utveckla utbudet av offentliga digitala tjänster och samtidigt öka kapaciteten för företag och människor att ta till sig tjänsterna.

Med sitt digitaliseringsarbete vill Region Västerbotten öka tillväxten, konkurrenskraften och attraktiviteten i regionen. För att uppnå målen om fler användbara tjänster kommer arbetet bland annat handla om att samverka mer aktivt över organisationsgränser. Områden som e-hälsa och e-lärande står i fokus. En naturlig del i arbetet är att öka den digitala kompetensen hos de som arbetar med frågorna i olika organisationer i regionen.

Kompetens hos användare

Det som gör regionens ansats så intressant är att man inte bara jobbar med att få ut fler digitala tjänster till företag och invånare. Det satsas också på att stärka kompetensen hos användarna av de digitala tjänsterna. Det betyder att efterfrågan på tjänsterna kan öka och människor kan känna sig bekväma och trygga med att använda tjänsterna.

Ett projekt om att införa Digitala servicecenter har inletts. Syftet med projektet är att boende i de deltagande kommunerna ska ha en hög digital delaktighet och i hög grad använda de offentliga digitala tjänsterna.

Utåtriktat arbetssätt

Digitala servicecenter kommer att finnas i Lycksele, Storuman och Åsele. Tanken är att centren ska ha ett utåtriktat arbetssätt. Det första servicecentret ska finnas på plats under senare delen av 2017. Regionen använder finansiering från Regionalfonden för att genomföra projekten.

Seminarium i Östersund

Vill du diskutera hur EU-medel kan användas för att finansiera ett digitaliseringsprojekt i Jämtland eller Västernorrland?

Lena Carlsson

Lena Carlsson

Chefsstrateg digitalisering

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300