Tillväxtverket

Bredband till alla - bästa julklappen för företagare?

Precis innan jul lanserade digitaliseringsminister Peter Eriksson regeringens nya bredbandsstrategi. Målet är att Sverige ska vara helt uppkopplat 2025. För företagare och invånare utanför storstäderna är det här en efterlängtad julklapp.

För många branscher, till exempel besöksnäringen, är det viktigt att ha snabbt bredband för att kunna presentera sina tjänster, serva kunder och ge kunderna en bra upplevelse när de väl är på plats i skidspåren eller ute med äventyrsguiden.

Med strategin vill regeringen vända trenden där Sverige halkat efter i den digitala utvecklingen. Satsningen är ett komplement till marknadens bredbandsutbyggnad och staten skjuter till 5,5 miljarder för att säkra bredband i glesbygdsområden.

Det nya bredbandsmålet täcker både fast och mobilt bredband och innebär att två miljoner fler än i dag ska ha minst 100Mbit/sek år 2020. Det betyder att 95 procent av företag och invånare får snabbt bredband.

Stabila mobila tjänster

Regeringen vill också att hela Sverige ska ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023. I klartext betyder det att vi ska känna oss trygga med att mobila tjänster fungerar i vardagen på platser där vi normalt befinner oss, till exempel fritidsområden och längst med vägar och järnvägar. Just att det för första gången också finns ett mål för mobilt bredband har förstås stor betydelse eftersom det är så många av oss använder digitala tjänster i dag.

Tre strategiska områden

I den nya strategin beskrivs också tre strategiska områden som handlar om roller och spelregler, kostnadseffektiv utbyggnad och nät och tjänster till alla. Regeringen ger myndigheten Post- och telestyrelsen, PTS, flera uppdrag. PTS ska bland annat utveckla arbetet med de regionala bredbandskoordinatorerna som har en viktig roll att fylla för att säkerställa bredband som möter företagens behov.

Här finns mer om hur Tillväxtverket arbetar med bredbandsfrågor

Regeringens bredbandsstrategi 

Lena Carlsson

Lena Carlsson

Chefsstrateg digitalisering

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300