Tillväxtverket

Digilyft i Eskilstuna

I veckan som gick var jag i Eskilstuna och tillbringade en dag med en grupp företagare som deltagit i en av våra Digilyftpiloter. Gruppen har diskuterat, inspirerats, argumenterat och inte minst analyserat hur det ser ut i deras företag under coachning av Swerea IVF och MITC.

Hur ser flödena ut i deras processer? Var finns det tidstjuvar och förbättringspotential? Var kan digitala verktyg komma in och göra nytta? Nu var det dags för sista träffen och att summera vad de har gjort och lärt sig, och inte minst vad som är nästa steg.

Det är tredje träffen av liknande slag jag är med på, med olika företag på olika platser i landet. Och det som slår mig är att oavsett bransch, oavsett företag och oavsett personer så finns det flera gemensamma saker. Behovet av att kunna lyfta blicken, och samtidigt agera här och nu. Svårigheten att frigöra tid för att kunna jobba i nätverk på det här sättet och den uppenbara nyttan man upplever när man väl gör det. Oron för hur snabbt den digitala utvecklingen går ("det finns så mycket där ute som vi inte känner till" som någon uttryckte det) och samtidigt återkommer många till att "vi är faktiskt mer digitala än vad vi initialt trodde". Funderingar över hur man ska kunna attrahera kompetens framöver och hur man ska lyckas ta tillvara de nya, digitala generationerna medarbetare i sin verksamhet.

Vid sidan av de här mer övergripande insikterna och frågorna har de flesta deltagande företag också gjort konkreta planer för att driva digitaliseringsprojekt i sin verksamhet. Projekten är mer eller mindre avgränsade och sträcker sig från papperslös produktion till integration mellan två specifika program.

Det är oerhört intressant att få sitta med och lyssna när företagen redovisar och berättar. Jag blir både ödmjuk inför de utmaningar som finns och ofta imponerad över ambitionerna att ta till sig nyheter och införa i den egna verksamheter. Jag ser fram emot att fortsätta följa fler av de här företagen framöver, för att se om insikten även generar reella förändringar som går att mäta och räkna hem.

Läs mer om projektet Digilyft för industriföretag

Johanna Pauldin

Projektledare för Digilyft och jobbar med internationalisering, nyindustrialisering och affärsutveckling i bred bemärkelse.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300