Tillväxtverket

Att arbeta lösningsfokuserat

Under hösten har vi noterat att servicefrågan äntligen börjar komma i rätt sammanhang! Och vi hoppas att 2016 var året då vi gick från att vara medvetna till att arbeta ännu mer lösningsfokuserat.

Medvetenheten om betydelsen av grundläggande kommersiell service för regional och lokal utveckling har fortsätt att öka under 2016. Samtidigt som servicen urholkas och försvinner på många håll. Därför har det också varit positivt att lokalmedia inte bara levererat rubriker om mack-död och nedlagda butiker runt om i landet. Det är viktigt att vi nu fokuserar på det som faktiskt går att hantera. Och det som fungerar!

Kunskap om funktionell flernivåsamverkan inom servicefrågan ökar också. Fler och fler kommuner ansluter till att aktivt arbeta med serviceplaner som kopplas framgångsrikt till de regionala serviceprogrammen. Det är för all del bra när man skapar enstaka insatser men desto större vinst med ett långsiktigt förhållningssätt. Att skapa hållbara samhällsstrukturer där servicefrågan är central tar tid.

Från nationellt håll tillförs det mycket pengar för att skapa servicelösningar i gles och landsbygd. Mer än hälften av länen i Sverige har ansökt och beviljats medel i utlysningen Stärkt regionalt servicearbete och fler är på g. Det innebär i praktiken att mer resurser används för att intensifiera servicefrämjande insatser på olika plan. Även de första ansökningarna i Lokala servicelösningar är beviljade. Intresse och frågor kopplat till lokala servicelösningar finns det gott om så fler ansökningar väntas!

Det har sällan funnits så goda förutsättningar att jobba med kommersiell service i våra bygder som det gör nu. Och för att inte tappa farten kommer vi att fortsätta arbeta intensivt med ett framtida och utvecklat arbetssätt för alla parter, företagare, politiker, och tjänstemän.

Några frågor som är aktuella och kopplade till kommersiell service är:

  • Hur ser lokal hållbar näringslivs utveckling ut?
  • Har marknaden kring bofasta och besökare förändrats och därigenom vårt arbete?
  • Hur skapar vi gemensamt förutsättningar för kostnadseffektiva lösningar med målet utveckling?
  • Att ställa frågor är också att arbeta lösningsfokuserat så nu siktar vi på att leverera ännu bättre och ännu fler svar under 2017.

God Jul och gott nytt år önskar Team service på Tillväxtverket

Li Zakrisson

Li Zakrisson, processledare

Li är certifierad projektledare med stor kunskap om hur man skapar fungerade och lärande processer i organisationer. Li arbetar med regionala serviceprogram.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300