Tillväxtverket

Vi behöver veta innan det händer

För några veckor sedan gick vi tillsammans med Svenskt näringsliv ut med rapporten Sårbara kommuner 2016. Den fick stort genomslag i riksmedia, med grafik över hela uppslag och många lokalmedier plockade naturligtvis upp kommunernas placering i listan. Vilka tio är minst sårbara? Vilka är mest?

Jag får ibland frågan om varför ett statligt verk går ut med sådana här undersökningar och varför vi pekar ut kommuner på det här viset.

Svaret är enkelt. Det handlar om en viktig omvärldsbevakning för att se mönster och tidigt upptäcka risker. Det hjälper oss att se hur det ser ut i Sverige idag när det gäller framtida hotbild mot jobben. Och hur det kan se ut imorgon.

När vi färglägger Sverige utifrån sårbarhet ser vi ett tydligt mönster träda fram. Sårbarhet följer regionala stråk. Ett stråk går från Bergslagen och upp över inre Norrland, ett annat över östra Sydsverige. Gemensamt för dem är att de är starkt beroende av ett fåtal företag, det är glest befolkat, långa avstånd och kommunikationerna brister. Många av företagen är utlandsägda eller beroende av utländska marknader. I en tid av globalisering ökar därför riskerna.

I samband med att vi släppte rapporten, ordnade vi ett lunchseminarium dit vi bjöd näringslivschefer från tre kommuner; Trollhättan, Lekeberg och Oskarshamn. Oskarshamn var den enda av de tre som är klassad som sårbar. Kände de sig utpekade? Nej! Tvärtom.

Hoten mot jobben och regional klyvning är något vi ska diskutera långt innan något händer. Ju tidigare risker upptäcks, desto mer tid finns att planera för nya utvecklingsvägar. Så gjorde till exempel Trollhättan, som också är den kommun som minskat sin sårbarhet mest jämfört med vår förra mätning 2011.

Fler företag i varje kommun skulle minska sårbarheten. Bra kommunikationer som gör det möjligt att pendla minskar också sårbarheten. Ett blomstrande näringsliv. Därför behövs denna analys. Lägg den gärna bredvid andra analyser. Tillsammans gör de helt enkelt att vi vet mer om kommuner och Sverige.

Mer om Undersökningen Sårbara kommuner 2016

Sten Axelsson

Sten Axelsson

Analytiker

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300