Tillväxtverket

En dörr in

I Sveriges exportstrategi har regeringen identifierat både utmaningar och förslag på åtgärder för att stärka svensk export. En av de åtgärderna handlar om att skapa en digital ingång till export- och internationaliseringsstöd och den uppgiften landade här hos oss på Tillväxtverket i början av året.

Vi vet sedan tidigare att företagen upplever att det är svårnavigerat att hitta rätt bland de organisationer som erbjuder stöd vid exempelvis internationalisering. Därför känns det viktigt att vi i stödsystemet gör information och tjänster så tillgängligt som möjligt för företag.

Under året har vi arbetat med att utveckla och samla export- och importinformation på ett och samma ställe – på verksamt.se/utlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan företag hitta fakta och information om exempelvis skatter, tullar och handelshinder men också nya tjänster som underlättar för företag att hitta rådgivare i sin region eller kontaktuppgifter till organisationer på plats i andra länder.

All information på verksamt.se/utlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har granskats av sakkunniga på den myndighet eller organisation som bäst känner ämnet. Det är också dit vi länkar för fördjupad information.

Vissa områden och frågor i samband med en export- eller importsatsning är mer komplexa än andra. Men vi hoppas att det innehåll som företag nu möter på verksamt.se/utlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster trots allt gör internationaliseringsprocessen lite enklare. Vi kommer också att fortsatta att utveckla både innehåll som funktionalitet tillsammans med andra myndigheter och organisationer som jobbar med de här frågorna. Det kommer att tas fram fler checklistor, fler filmer med företagare som delar med sig av sina erfarenheter, tips från experter och ”steg för steg-information” för företag som vill internationalisera din verksamhet.

Har du goda idéer på hur vi kan utveckla innehållet och tjänsterna på verksamt.se/utlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster så tveka inte att höra av dig till oss!

Henrik Arwidsson

Henrik Arwidsson

Henrik har tidigare arbetat på Tillväxtverket som projektledare för verksamt.se/utland och regionala exportcenter.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300