Tillväxtverket

Creative Powers ger Europa hopp

Det är dystra tider och mycket tal om stagnation i Europa och bakåtsträvande på andra sidan Atlanten i fråga om att ställa om till ett hållbart samhälle. Det är i de tiderna vi behöver nytt hopp. Som tur är så finns det fortfarande många positiva krafter som verkar för att ta utvecklingen framåt.

Jag vill påstå att människorna i de kulturella och kreativa näringarna är just en sådan positiv kraft, en kraft som kan puffa utvecklingen i en riktning som gagnar hållbarhet i näringslivet och i samhället i stort.

Varför ? Jo för att kulturella och kreativa företag är mer innovativa än genomsnittet av företag i alla andra sektorer. De har högre förekomst av tjänsteutveckling, och mer av innovativ samverkan med andra i sin produktion. Den förmågan kan de använda till att utveckla värden som är viktiga för vår välfärd. Om vi som jobbar i allmänhetens tjänst kan se till att skapa förutsättningar för dem att göra det. Vi är duktiga på det här i Sverige. Andra EU-länder ser med intresse på oss. Många vill lära mer av våra samarbeten mellan kultur- respektive näringspolitiska aktörer.

Region Skåne till exempel arbetar med en sjuårig plan för att stärka den kulturella och kreativa sektorn, och därmed göra Skåne till en ledande innovativ region i EU. Strategin har antagits i både den regionala kulturnämnden och tillväxtnämnden. Liknande regionala tvärpolitiska planer finns i hela Sverige från Skåne till Norrbotten.

Den 22 november samlar vi 250 personer i från 25 olika länder och sektorer för gemensam idéutveckling på konventet Creative Powers for Europelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Målet är att belysa och stärka kulturbaserat värdeskapande som betydelsefull för samhället.

Utgångspunkten är och måste vara den enskilda kreatören. Utan skapande kreatörer, inga företag och ingen innovation i den kulturella och kreativa sektorn. Det går inte att få det ena utan det andra. Det samhälle som vill leva på att exportera skog behöver plantera träd. Detsamma gäller för kultur och kreativitet. Och den skapande processen förutsätter mod; att våga ge sig ut i det okända för att hitta nya lösningar och arbeta i nya konstellationer gång på gång. Precis sådant som föder nya idéer.

Vi behöver nu gå vidare med nytt fokus på hur vi gemensamt i Sverige och EU ska förbättra förutsättningarna för företag inom dessa områden och säkra återväxten, med siktet på en hållbar värld.

Hoppfullt, eller hur?

Klas Rabe

Klas Rabe

Kulturella och kreativa näringar

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300