Tillväxtverket
Man och kvinna samtalar

Vem vill bli entreprenör?

Svaret på frågan får vi den 17 november mellan 8.30 och 10.00

Då presenterar vi den alldeles färska Entreprenörskapsbarometern anno 2016, den åttonde i ordningen. Det är en spännande rapport och vi har intressanta talare.

Resultaten visar bland annat att unga under 30 år är mer villiga att driva företag med anställda än vad äldre är. Här finns därmed en stor potential för framtiden, eller hur? Unga upplever inte heller att företagande är förknippat med lika många hinder. Det känns också mycket hoppfullt för framtiden.

Entreprenörskapsbarometern visar även på stora regionala skillnader i attityder, till exempel när det gäller hur stor andel i länen som helst vill vara företagare. Hur kommer det sig att det skiljer 20 procentenheter mellan länet i toppen och länet i botten?

Detta och mycket annat kommer våra talare att reflektera över på seminariet utifrån sina erfarenheter och referensramar. Ida Karlbom är grundare och vd för Unikon Rainwear AB. Sara Hägglund är universitetsadjunkt i pedagogik och har en lång erfarenhet av arbete för att utveckla det entreprenöriella lärandet. Kan man egentligen lära sig att bli entreprenör – eller hur är det med det?

Per Thulin är ekonomie doktor och har arbetat med Sveriges GEM-rapport, Global Entrepreneurship Monitoring. Vilka likheter och skillnader mellan GEM-rapporten och Entreprenörskapsbarometern ser han? Också förstås Jan Persson, min kollega som är analytiker och som kan innehållet i rapporten på sina fem fingrar.

Blir du nyfiken? Välkommen! Sista anmälningsdag är den 14 november.

Ta del av 2016 ås GEMrapport för Sverige (Global Entrepreneurship Monitor)

Läs mer om 2012 års Entreprenörskapsbarometer

Gunilla Thorstensson

Gunilla Thorstensson

Projektledare för Tillväxtverkets samlade arbete med smart industri och olika entreprenörskapsfrågor.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300