Tillväxtverket

Samtal med statsministern

Jag har idag deltagit i ett samtal hos statsministern om kompetensförsörjning och flaskhalsar. Vi från regering och myndigheter var främst där för att lyssna till arbetsmarknadens parter om vilka kompetensfrågor de tycker att vi bör prioritera framöver.

Vi talade om vikten av att utbildningssystemet anpassas mer till näringslivets behov och att det måste bli lättare för företag att ta vara på den kompetens som de nyanlända bär med sig.

Hoppas att det här samtalet blir en början på en mer sammanhållen nationell process.

Från Tillväxtverket kommer vi att bidra med kunskap om kompetensbehov i företag och regioner och samordna aktörer med olika perspektiv och ansvar i kompetensförsörjningsfrågan. Det gör vi bl.a. tillsammans med Myndigheten för yrkeshögskolan. Vi ger också stöd till styrelser och företag som vill utveckla sin strategiska kompetensförsörjning. De regionala kompetensplattformarna spelar en viktig roll i arbetet framöver och vi ska stärka dessa plattformar ytterligare.

Gunilla Nordlöf

Gunilla Nordlöf

Generaldirektör

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300