Tillväxtverket
Bild på personer som samtalar på en scen.

Perspektiv på platsen!

Att tillgängligheten till kommersiell service i gles- och landsbygder är en fråga som berör blev tydligt när vi i förra veckan genomförde Servicelab 2016.

Dagen inleddes med att avdelningschefen för Näringsliv, Anna Bünger, inledde med att berätta att någonting alltid fungerar på en plats. Att drivna företagare skapar förutsättningar, att utvecklingsgrupper finns och att kommuner arbetar med att främja tillgängligheten till service på olika platser.

Därefter följde ett intensivt program där panelsamtal varvades med konkreta verktyg för drygt 200 deltagare. Betydelsen av tillgänglighet till kommersiell service blev satt i ett större sammanhang och det berörde - både positivt och negativt. Roller och ansvar ifrågasattes med gemensam ansats, vi är alla delaktiga.

Efter ett av seminarierna sa en deltagare ”det kändes som om jag var i framtiden, jag förstår att en utveckling sker. Jag behöver kunna det här” som arrangörer känns det viktigt. Att vi blir fler som förstår att nya metoder och arbetssätt växer fram.

Om vi ska lyckas skapa den optimala platsen som växer och fungerar så behöver vi också få nya perspektiv och ny kunskap, både på platsen och kring de strukturer som bidrar. Det gäller alla berörda parter. Servicelab blev ett bra forum som på ett ärligt och konstruktiv sätt lyfte fram komplexiteten med kommersiell service.

Vi går nu vidare med att intensifiera våra insatser inom kommersiell service på regional nivå där dialogen med kommunerna är prioriterad. Vi kommer att jobba med kunskap på nytt sätt. Även andra insatser inom kompetensutveckling är aktuella. Sammantaget är vår förhoppning att fler, innovativa servicelösningar växer fram över hela landet. Att vi gemensamt skapar förutsättningar för regionala miljöer där kommersiell service finns och fungerar.

Nu arbetar vi med att samla ihop materialet från dagen. Vi återkommer så fort det är klart. Tills vidare kan du ta del av Landsbygdsnätverkets fina summering av Service Lab.

Och om du redan nu är intresserad av hur just er bygd kan arbeta med att främja servicetillgängligheten får du massor av information i den här korta filmen om lokala servicelösningar.

Li Zakrisson

Li Zakrisson, processledare

Li är certifierad projektledare med stor kunskap om hur man skapar fungerade och lärande processer i organisationer. Li arbetar med regionala serviceprogram.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300