Tillväxtverket
Illustration som visar ett litet samhälle med mack och affär.

Hur skapar vi den optimala platsen?

Det finns platser i Sverige där kommersiell service inte fungerar på ett bra sätt och det berör oss. Emotionellt, men också genom avsaknad av kunskap.

Vi vill gärna dela med oss av den kunskapen på Servicelab 2016. Det är den nationella mötesplatsen för alla som arbetar med service på nationell, regional och lokal nivå. I år har vi både framgångsrika företagare, forskare, politiker och journalister på plats. Och det kommer rekordmånga kommuner! Vi ska stimulera och utveckla kunskap om hur vi utvecklar den kommersiella servicen. Hur kan man skapa en attraktiv bygd för boende och företag med service som utgångspunkt? Hur kan man etablera nya, innovativa servicelösningar?

I jakten på den där optimala platsen i Sveriges gles- och landsbygd har tillgång till kommersiell service motionerats i riksdagen sedan 70-talet. Ett stort antal program, insatser och utredningar har genomförts. Ansvarsfrågan har flyttats mellan olika myndigheter, och kommittéer har sagt sitt både förr och snart igen. Det finns en stark medvetenhet om att en god tillgänglighet till kommersiell service är viktig för ett fungerande samhälle. Verkligheten ser dock annorlunda ut.

Det finns platser i Sveriges gles- och landsbygd där kommersiell service inte fungerar på ett bra sätt och det berör oss. Emotionellt, men också genom avsaknad av kunskap. Samhällsutvecklingen har gett oss urbanisering, globalisering och polarisering. Och sakta växte det fram en fråga om hur? Hur löser vi detta? Hur stärker vi tillgängligheten till kommersiell service? Hur skapar vi den där optimala platsen?

Det är en fråga som berör. Svaren är lika många som personer du frågar. Vi på Tillväxtverket tycker också att frågan berör och att den är väldigt viktig. Vi har arbetat med att främja tillgänglighet till kommersiell service sedan 2009 och har genom åren kunnat identifiera ett antal framgångsfaktorer där servicefrågan är central. Senast genom pilotkommuner för serviceutvecklinglänk till annan webbplats där kommunernas roll står i fokus.

Samtidigt som detta sker investerar Tillväxtverket 180 miljoner kronor i lokala servicelösningarlänk till annan webbplats. Den investeringen behöver samverkan på nationell, regional och lokal nivå. Vi hoppas och tror att ni tillsammans med oss kommer att vara med och fortsätta bidra med kunskap. Nya tider kräver nya metoder!

Nu kör vi! Välkomna till Service Lab 2016!

Li Zakrisson

Li Zakrisson, processledare

Li är certifierad projektledare med stor kunskap om hur man skapar fungerade och lärande processer i organisationer. Li arbetar med regionala serviceprogram.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300