Tillväxtverket

Flytta fokus från teknik till värde

- Köp ljus, inte lampor! Uppmaningen kommer från Sten Grahn, industriforskare vid Mälardalens högskola och Swerea IVF.

Sten Grahn

Förra veckan tillbringade jag en förmiddag med ett sextiotal företagsledare från industriföretag i sjuhäradsområdet och andra föreläsare för att få insikter i digitaliseringens potential och möjligheter.

Att gå från att sälja en produkt till att sälja ett värde kan kännas abstrakt, men Sten Grahn lyfte fram flera exempel för att göra det begripligt. Kopiatorsföretaget som säljer kopior (inte kopiatorer), däckföretaget som säljer kilometer (inte däck), energibolaget som säljer inomhusklimat (inte energi), vitvaruproducenten som säljer tvättar (inte tvättmaskiner). Han menar att det är en resa för de flesta företag att gå från ett produktfokuserat förhållningssätt till ett värdefokuserat, men så ser de mest hållbara affärsmodellerna ut.

Jag passade på att ställa några frågor till Sten Grahn. Först undrade jag om han tycker att svenska företag generellt ligger långt framme när det gäller digitalisering? Sten menar att det finns en stor potential. Variationen mellan branscher är stor, och just tillverkningsindustrin ligger efter mer konsumentinriktade branscher. Jag frågade också vad han ser som den största utmaningen för industriföretag när det gäller digitalisering. Sten Grahn menar att det viktigaste är att utmana sitt sätt att tänka just när det gäller värde. Vilket är värdet för just vårt företag? Enligt Sten Grahn underskattar många betydelsen av att satsa resurser för att förstå vilket värde man vill ha i sin egen produktion och i sina egna produkter (för kunderna) och sedan fråga sig hur framväxande digitaliseringsverktyg kan bidra till detta.

Budskapet var tydligt för oss som var på IUC-sjuhärdads seminarium i Borås. En av de största utmaningarna för industriföretagen är att gå från teknikfokus till värdefokus, men det är en nödvändig förändring för att skapa långsiktigt hållbar utveckling och konkurrenskraft.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300