Tillväxtverket
Illustration med brädspel som symboliserar en ny spelplan.

Stora Tillväxtdagen - nya tankar och ny kunskap

När vardagen rusar fram får man nästan kliva av lite då och då för att skaffa sig ett utrymme för nya tankar och idéer, tanka inspiration och ny kunskap.

Stora Tillväxtdagen är en sådan dag för alla som arbetar för hållbar tillväxt och med att främja förnyelse, företagande, innovation och regional utveckling. Temat för årets konferens är En ny spelplan för näringslivet. Om en dryg månad är det dags.

Många parallella skeenden pågår som skapar helt andra förutsättningar för företagande. Nya affärsmodeller växer fram, som inte var möjliga tidigare. Digitaliseringen innebär att vi måste lägga ett nytt raster på näringslivet för att se möjligheter och problem. En av talarna på Stora tillväxtdagen, Robin Teigland, lyfte fram detta i en debattartikel i Dagens Nyheter häromdagen.

Vi behöver alla sätta oss in i plattformsekonomin, teknikutvecklingen, digitaliseringen etc. för att förstå och bättre kunna möta företag i olika faser, olika branscher, från olika delar av Sverige.

Är vi på väg mot en helt ny logik för affärer och relationer i näringslivet? Även företags och människors beteenden och preferenser tycks vara i ett skifte. Allt fler konsumenter och företag kan tänka sig att dela, hyra och nyttja tillsammans med andra istället för att köpa och äga. Ur digital teknik uppstår också andra möjligheter till att samverka och utveckla lösningar, företag och verksamheter, ofta i otraditionella konstellationer. Vad betyder det för näringslivet – på kort och lång sikt?

Lika spännande som innehållet i konferensen, är möjligheten till möten under Stora Tillväxtdagen. För visst är det när vi speglar våra tankar och idéer i samtal med andra som vi blir innovativa och kreativa? Vi får idéer, som vi annars inte får tag i på egen hand under vardagen.

Nya tankar och idéer är viktiga i sig, men minst lika viktigt är att det blir någon slags ”action” efter konferensen när vi kommer hem igen till vardagen. Det kan handla om att då och då börja läsa något nytt för att lära något nytt. Eller boka lunch med någon som kan något intressant. Det kan också handla om större förändringar som att ändra på arbetssätt eller inleda nya samarbeten.

Stora Tillväxtdagen ger tillfälle till nya tankar och insikter, att lära nytt och nätverka för en hållbar tillväxt. Det ser jag fram emot – välkommen till Stora Tillväxtdagen!

DN Debatt – Robin Teigland, Danica Kragic Jensfelt, Mats Lewan

Gunilla Thorstensson

Gunilla Thorstensson

Projektledare för Tillväxtverkets samlade arbete med smart industri och olika entreprenörskapsfrågor.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300