Tillväxtverket

Smart industri – besök i verkligheten

För ett tag sedan fick jag möjlighet att besöka fyra företag i Uppland: Öhlins Racing i Upplands Väsby, Roslagsgjuterier i Herräng, Zetterbergs i Östervåla och Roslagsverkstäder i Hallstavik.

Fyra helt olika företag, från 16 anställda till 240 anställda. Två av företagen har egen tillverkning, de andra två är underleverantörer. Flera har också sitt ursprung i ett familjeägt företag.

Oerhört intressant att på plats får höra hur företagen på olika sätt tacklade de tuffa åren 2008-2011, när marknaden sjönk som en sten för så många av Sveriges företag. Att få lyssna och ställa frågor om de smarta strategier man valt för att stärka sin konkurrenskraft och bygga för framtiden.

En gemensam nämnare bland dessa fyra företag är att man hittat sätt att involvera de anställda i företagets utveckling, vilket har lett till god stämning och att de anställda trivs på jobbet. Företagen hade också effektiviserat verksamheten och hittat sätt att korta ledtiderna i produktionen.

Att se, lukta, höra och uppleva med alla sina sinnen är annat än att läsa en rapport eller en årsredovisning. Hettan från smältjärn på över 1000 grader. Precisionen i tillverkningen. Bullret. Svetslågor. Skyddsutrustning. Ett besök på golvet i produktionen ökar förståelsen för företagens specifika behov, och ökar också respekten för de utmaningar som företagen möter. Och för den uthållighet som krävs, oavsett bransch.

Nog så viktigt när Tillväxtverket nu får uppdrag som ska bidra till att regeringens strategi och handlingsplan för smart industri genomförs. Regeringens nyindustrialiseringsstrategi har fyra fokusområden:

  • Industri 4.0 – ta tillvara på digitaliseringens möjligheter
  • Hållbar produktion – hållbar och resurseffektiv produktion
  • Kunskapslyft industri – säkra industrins kompetensförsörjning
  • Testbädd Sverige – attraktiva innovationsmiljöer

Hittills har Tillväxtverket fått regeringsuppdrag som rör småföretagens digitalisering och att involvera regionerna i arbetet för smart industri. Vi gör redan en hel del som kopplar an till industriföretagens utveckling, till exempel strategiskt styrelsearbete, affärsutvecklingscheckar och arbete med smart specialisering. Och mer ska det bli, hoppas vi!

Mer om strategin Smart industri - Svensk industri ska bli världsledande

Gunilla Thorstensson

Gunilla Thorstensson

Projektledare för Tillväxtverkets samlade arbete med smart industri och olika entreprenörskapsfrågor.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300